Nieuws uit Dorst2020-12-08T16:34:41+01:00

Start werkzaamheden aanleg drainage en renovatie groen Ribesstraat en Lijsterbesstraat

Aan alle bewoners van de Ribesstraat, Lijsterbesstraat, Pastoor den Rondenstraat 10 en 12, Dennenlaan 62 t/m 66,81 t/m 89, Galubastraat 21, 34 t/m 40 en Molikstraat 1, 2 t/m 10 In maart 2021 bent u op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden aan het groen in de Ribesstraat en Lijsterbesstraat. Er wordt een drainagestelsel aangebracht, omdat door de hoge grondwaterstand de beplantingen steeds afsterven. De beplantingen en bomen in de Ribesstraat en [...]

10 okt 2021|Dorpsinformatie|

Burenruzie? Buurtbemiddeling helpt!

In de meeste gevallen leven buren harmonieus naast elkaar. Ze maken een praatje, drinken samen een kopje koffie en houden een oogje in het zeil tijdens vakanties. In sommige gevallen ontstaan er echter kleine ergernissen, die uit kunnen monden tot stevige burenruzies. Dat is ontzettend jammer, want een buurt waar de mensen goed met elkaar kunnen opschieten, is veiliger en een stuk gezelliger! Van irritatie naar escalatie Burenruzies beginnen vaak met een kleine irritatie. [...]

29 sep 2021|Dorpsinformatie|

Tijdelijk gebruik brandweerkazerne door basisschool de Marcoen

Uitbreiding Marcoen Zoals u wellicht ook heeft vernomen wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van basisschool de Marcoen. De uitbreiding is noodzakelijk vanwege een flinke groei van het aantal leerlingen. Aan de zijde van de Pastoor den Rondenstraat worden vier extra leslokalen en een leerplein gerealiseerd in de vorm van modulaire units. Door op deze manier te bouwen kan in een korte periode de uitbreiding gerealiseerd worden. Naar verwachting zal deze uitbreiding na de [...]

6 sep 2021|Dorpsinformatie|

Masterplan in de maak voor Dorst: ‘Hoe ziet het dorp er in 2030 uit?

Een masterplan voor Dorst. Hoe moet het Oosterhoutse kerkdorp er in 2030 uitzien? De komende maanden moet daarover duidelijkheid komen. ,,Wat wil de Dorstse gemeenschap?” Eind vorig jaar sprak het Platform Dorst al de ambitie uit om met de inwoners te willen werken aan ‘een foto van Dorst in 2030’. Daarbij moet het gaan over vraagstukken als de ligging van de Rijksweg in het dorp, het spoor en voorzieningen als de school, winkels en sport. En, [...]

1 aug 2021|Dorpsinformatie|

Vakantieorkest Ad Hoc

Op woensdag 28 juli vanaf 20.00 uur verzorgd het Vakantieorkest Ad Hoc een zomerconcert in Dorst op het Dorpsplein. Een orkest van 65 jonge aanstormende muzikanten. De organisatie is een samenwerking tussen het Vakantieorkest Ad Hoc en de Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst. Het dorpsplein toveren we om tot een concertzaal. Wel wordt iedereen verzocht zelf een stoeltje mee te brengen. Bij slecht weer ve5rplaatsen we het concert naar Dorpshuis de Klip (sportzaal) Voor info; [...]

22 jul 2021|Dorpsinformatie|

€ 300.000 voor buurtinitiatieven

Oosterhouters weten zelf heel goed hoe ze willen wonen en hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Inwoners komen soms met de mooiste ideeën om samen hun buurt aantrekkelijker te maken. Om dat soort initiatieven te ondersteunen is vanaf dit jaar een vast budget beschikbaar. Het gemeentebestuur trekt onder het motto ‘Meer voor elkaar’ €300.000 uit voor buurtinitiatieven. Oosterhoutse buurtgroepen zijn behoorlijk actief. Zo zijn er door groepen bewoners fruitbomen in de wijk geplant, [...]

Doemee Oosterhout

Digitaal meedenken en initiatieven delen https://doemee.oosterhout.nl/nl-NL/ Oosterhouters weten zelf heel goed hoe ze willen wonen of hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Daarom denken inwoners regelmatig mee met projecten van de gemeente. Ook nemen ze vaker zelf initiatief om samen met buurtgenoten een idee te realiseren. Vanaf vandaag kunnen inwoners dat ook digitaal doen. Op ideeënplatform doemee.oosterhout.nl kunnen ze reageren op projecten en hun eigen initiatief plaatsen. Daarmee zet de gemeente een nieuwe [...]

Inwoners gemeente Oosterhout kunnen meedenken over een kerkenvisie

Oosterhout heeft een breed scala aan erfgoed. Daarbinnen valt ook het religieus erfgoed. Tot het religieus erfgoed behoren onder andere kerkgebouwen, kloosters, kapellen, H. Hartbeelden, begraafplaatsen met bijzondere grafmonumenten en kerkenpaden. Ook immaterieel erfgoed is hier van belang. Kerkenvisie De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk om het religieus erfgoed voor de toekomst te behouden. Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de gemeente een uitkering ontvangen om een gemeentelijke kerkenvisie op te [...]

7 jun 2021|Gemeentehuis|

Zonnepark Dorst

Start vergunningprocedure voor zonnepark met ruimte voor natuur Eind april gaf het Oosterhouts college van burgemeester en wethouders groen licht voor de start van de vergunningprocedure voor Zonnepark Dorst. Het zonnepark zou stroom kunnen leveren voor ongeveer 4.000 huishoudens en draagt bij aan de duurzame toekomst van Dorst en Oosterhout. Het initiatief om de vergunningprocedure op te starten ligt nu bij projectontwikkelaar Groendus. Inspraakreacties Na gesprekken met omwonenden en andere betrokkenen in 2020 (de [...]

Drie historische plaatsen in Dorst voorzien van informatieborden.

Dorst, 20 april 2021 Bij drie historische plaatsen in Dorst zijn in samenwerking en overleg met de Gemeente Oosterhout informatieborden geplaatst met daarop foto’s en tekst. De foto’s geven een beeld van hoe het vroeger was en de tekst geeft uitleg wat de oorsprong en betekenis is van deze historische plaatsen. De drie historische plaatsen zijn, het Cachot aan het Kapelerf, het beeld van de Man met de Geit aan de Spoorstraat en de [...]

22 apr 2021|Archief, Cultuur, Dorpsinformatie|

Verspreiding papieren afvalkalender in Oosterhout stopt vanaf 2022

Verspreiding papieren afvalkalender in Oosterhout stopt vanaf 2022 Vanaf volgend jaar stopt de gemeente Oosterhout met het verspreiden van papieren afvalkalenders. Er wordt vanaf dan ingezet op het gebruik van de AfvalWijzer app en de website mijnafvalwijzer.nl. Verduurzamen en kosten besparen Jaarlijks drukt de gemeente Oosterhout 27.000 papieren afvalkalenders af om te verspreiden onder inwoners. Op maandag 12 april besloot het college het afdrukken en verspreiden van deze kalenders vanaf 2022 stop te zetten. [...]

22 apr 2021|Dorpsinformatie|

JONG enquête

Beste allemaal, In samenwerking met Platform Dorst, jongerenwerker Jamie Kankam en gemeente Oosterhout (JONG) is er een enquête gemaakt: voor jongeren (12-23 jaar) uit Dorst. Doel is informatie ophalen: Wat mist er voor jongeren in Dorst? Is het fijn opgroeien? Hoe gaat het met ze? Daarna willen we heel graag, samen met jongeren én het Platform Dorst, aan de slag voor Dorst met de uitkomsten. Via het Platform Dorst kun je op de hoogte [...]

22 apr 2021|Dorpsinformatie|