Nieuws uit Dorst2020-12-08T16:34:41+01:00

Politie tuktuk

Op donderdag 28 april kom ik, samen met een collega en de 2 wijkboa’s tussen 15:30 uur en 17:30 uur op het pleintje staan in Dorst met een Politie Tuk Tuk. Hierin delen wij koffie en thee uit en hebben wij leuke uitdeel dingen bij voor kinderen! Is een leuke kennismaking en hierbij nodigen wij graag mensen uit om langs te komen voor een bakje koffie of thee! Nikky Kuis Wijkagent Den [...]

Gemeente Oosterhout opent inzamelpunt voor Oekraïne op de gemeentewerf aan de Kanaalstraat

Vanaf woensdag 16 maart 2022 kunnen inwoners van Oosterhout spullen en kleding doneren voor Oekraïense vluchtelingen op de gemeentewerf aan de Kanaalstraat 1.  De gemeente opent dan een inzamelpunt dat dagelijks geopend zal zijn van 10.00 tot 16.00 uur, behalve op zondag. Oosterhout: meer voor Oekraïne De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Ook in Oosterhout zijn we op zoek naar manieren om Oekraïners te steunen en vluchtelingen onderdak te bieden. Voor de korte [...]

15 mrt 2022|De Dorstlezer|

Samen werken aan woningbouw en leefbaarheid in Dorst

De gemeente Oosterhout, Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de provincie Noord-Brabant zetten zich gezamenlijk in voor woningbouw en de leefbaarheid in Dorst. In Dorst worden 40 Ruimte voor Ruimte titels ingezet. De gemeente Oosterhout ontvangt hierdoor een stimuleringsbijdrage. De bijdrage wordt gebruikt om de leefbaarheid in Dorst te verbeteren. Bouwen aan de toekomst Wethouder Arnoud Kastelijns: “In onze regio is de vraag van jonge mensen naar woningen groot. Daarom bouwen we in Oosterhout de [...]

1 mrt 2022|Dorpsinformatie|

Op dinsdag 8 maart bomenkap De Vlier

Aan de bewoners van De Vliert, Wethouder van Dijklaan 22 en De Wildert 1 en 2 Op dinsdag 8 maart gaat groenaannemer Idverde Realisatie de bomen in de Vliert verwijderen. Hiervoor is het van belang dat er geen auto’s geparkeerd staan op de parkeerplaatsen in De Vliert tijdens de werkzaamheden. Wij vragen u daarom uw auto die dag tijdig weg te halen. Helaas kunnen wij geen exact tijdstip doorgeven, omdat ze die dag [...]

1 mrt 2022|Dorpsinformatie|

14 tot en met 20 maart Week van Oosterhout Schoon

Ook meedoen? Meldt u zich dan nu aan! 14 tot en met 20 maart 2022 staat Oosterhout in het teken van Oosterhout Schoon. Tijdens de week van Oosterhout Schoon gaan gemeente, bedrijven, scholen, vrijwilligers en buurtgroepen samen de straat op om hun buurt schoon te maken. Iedereen die dit jaar ook mee wil doen, kan zich vanaf nu aanmelden. De maand maart staat dit jaar in het teken van afval. Van 7 tot en [...]

Aan alle bewoners van Sint Jorisveld en Sint Jorisveld181 A en 183

Start werkzaamheden plantsoen Sint Jorisveld In maart 2021 bent u op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden aan het plantsoen aan het Sint Jorisveld. De aanwezige bomen worden gekapt en de aanwezige beplanting wordt gerooid. Er worden nieuwe bomen en heesters aangeplant. Het pad richting de Rijksweg gaan we iets versmallen waardoor er meer ruimte ontstaat voor de bomen en de beplantingen. Uitvoeringsperiode De werkzaamheden worden uitgevoerd door Donkergroen uit Etten-Leur. De planning van [...]

20 Jan 2022|Dorpsinformatie|

Mooie activiteiten in ons Dorp

Er zijn de afgelopen periode mooie activiteiten ontwikkeld in ons mooie dorp Dorst. Deze activiteiten bevorderen de saamhorigheid en de culturele betrokkenheid. Als we terugkijken naar het naar jaar 2021 dan hebben we samen met de vrijwilligers van Samen Aan Tafel, de Stichting Midzomer Nachtfeest en de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst een aantal keren een warme maaltijd bezorgd bij de ouderen in ons dorp. Met een groep vrijwilligers hebben we nagedacht over een Kwiek route en [...]

28 dec 2021|Dorpsinformatie|

Ook in 2022 weer ruimte voor buurtinitiatieven

Inwoners die een goed idee hebben voor hun buurt kunnen die in 2022 weer indienen bij de gemeente. Het college ondersteunt namelijk ook volgend jaar weer initiatieven van inwoners en heeft hiervoor 300.000 euro beschikbaar gesteld. Wethouder Clèmens Piena: “Het uitgangpunt is dat bewoners zelf actief aan de slag gaan met hun idee. Het afgelopen jaar heeft dat geleid tot mooie resultaten en een fijne samenwerking tussen inwoners, gemeente en andere partners. We hopen [...]

Start werkzaamheden aanleg drainage en renovatie groen Ribesstraat en Lijsterbesstraat

Aan alle bewoners van de Ribesstraat, Lijsterbesstraat, Pastoor den Rondenstraat 10 en 12, Dennenlaan 62 t/m 66,81 t/m 89, Galubastraat 21, 34 t/m 40 en Molikstraat 1, 2 t/m 10 In maart 2021 bent u op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden aan het groen in de Ribesstraat en Lijsterbesstraat. Er wordt een drainagestelsel aangebracht, omdat door de hoge grondwaterstand de beplantingen steeds afsterven. De beplantingen en bomen in de Ribesstraat en [...]

10 okt 2021|Dorpsinformatie|