Colofon

OPLAGE:
• 1400
• De Dorstlezer verschijnt 5x per jaar.

De Dorstlezer is een uitgave van: Stichting Nieuws uit Dorst.

BESTUUR:
Vinny Dijkhuis, Wim Beijer en Niek Siebrand. Dennenlaan 9, 4849BD Dorst

REDACTIE:
Henny Hoedemaker, Adje Naalden, Vinny Dijkhuis, Niek Siebrand, Klaartje Emmen, Thom v.d. Weijden en Christian Goijaarts.

VORMGEVING/DESIGN:
Berrie Pelser

ADVERTENTIES:
Vinny Dijkhuis en Wim Beijer – sales@nieuwsuitdorst.nl

EVENTS:
José den Ronden – evenementen@nieuwsuitdorst.nl

VERSPREIDING:
Door vrijwilligers verzorgd.

KOPIJ:
redactie@nieuwsuitdorst.nl (De redactie kan plaatsing niet garanderen!)