Sinds maart 2012 is er een nieuwsblad voor Dorst verschenen, De Dorstlezer.

De Dorstlezer is een nieuwsblad vóór en dóór inwoners uit Dorst met zoveel mogelijk informatie over het wel en wee in ons dorp:
verslagen van festiviteiten, nieuws en oproepen vanuit diverse verenigingen, de evenementenkalender,
het voorstellen van nieuwe inwoners, Interview met Dorstse vrijwilligers, belichting van bedrijven, enz.enz.

Een groep van 12 enthousiaste vrijwilligers doen hun best om 1x per 2 maanden een gezellig, en vooral objectief, nieuwsblad te maken.
Zonder de hulp van onze sponsoren kunnen wij dit niet realiseren.
Wij bedanken daarom alle ondernemers en “vrienden van De Dorstlezer” dat wij dankzij hun bijdrage ook dit jaar weer volop aan de gang kunnen gaan!

Mocht u of uw vereniging ook een redactionele bijdrage willen leveren* of een oproep willen doen? Aarzel niet en mail naar: redactie@nieuwsuitdorst.nl.

* plaatsing blijft ter beoordeling aan de redactie

Evenementen kunt u aanmelden bij: evenementen@nieuwsuitdorst.nl

Voor het plaatsen van een advertentie verwijzen we graag naar “Sponsorinformatie”.

We wensen iedereen veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Nieuws uit Dorst