Nieuws uit De Klip

Is er in Dorst behoefte aan en plaats voor een repaircafe ? Een plaats waar repareren in plaats van weggooien wordt gestimuleerd dat goed is voor het milieu, de portemonnee en de sociale contacten De plaats is voor Dorst uiteraard geen probleem. We hebben immers een mooi buurthuis met veel mogelijkheden.

Wat is eigenlijk een Repair cafe :

Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om samen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tíjdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen worden dus niet bij het Repair Café afgegeven en later weer opgehaald;

Op de planning van de Klip stond voor 2024 ook al het opstarten van een Repaircafe en samen met wat signalen uit het dorp zijn we aan de slag gegaan om de haalbaarheid en behoefte te onderzoeken.

Daartoe hebben we natuurlijk een plan van aanpak gemaakt en hebben we o.a. bestaande repair cafe’s bezocht in Oosterhout, Zundert en Terheijden om te leren van hun ervaringen bij de totstandkoming en de groei. We kregen veel extra info van de organisatoren waarbij meer en meer bleek dat in een behoefte werd voorzien en dat bezoekers vooral ook blij waren met de aangeboden service en het opdoen van nieuwe contacten.

Ook hebben we een soort shortlist gemaakt van mensen uit het dorp waarvan we denken dat ze een rol zouden kunnen spelen als reparateur. Deze gaan we uiteraard benaderen met de vraag of ze dit ook willen gaan doen. Een aantal toezeggingen hebben we al binnen.

We blijven u op de hoogte houden van de vorderingen, wanneer we van start gaan en met welke frequentie.

Uw vragen, opmerkingen, aanmeldingen als reparateur en tips kunt u sturen naar: Bert en Ton, te bereiken onder repaircafe@deklip.nl

De activiteitencommissie van de Klip blijft op zoek naar leuke dingen om te organiseren. Als je ideeën hebt, stuur die dan naar activiteiten@deklip.nl

Tot ziens in de Klip.