In vorige berichten hebben we aangegeven dat de gemeenteraad eind 2023 zou gaan stemmen over het collegevoorstel over de toekomstplannen van Dorst. Dit is niet gelukt. De collegevoorstellen heeft het Platform vertrouwelijk in kunnen zien. Op vele punten zit er een groot gat tussen de wensen van de inwoners van Dorst, zoals verwoord in het Masterplan, en de collegevoorstellen.

Vandaar dat besloten is om voorafgaande aan een stemming, eerst een debat te houden binnen de gemeenteraad. Dit zal een openbare zitting zijn en het Platform roept nu al inwoners op om bij dit debat aanwezig te zijn. Meer informatie volgt als datum en tijdstip bekend zijn.

Er is nieuws over Dorst-Oost. Even een korte geschiedenis. Dorst-Oost is een plan voor de bouw van 165 woningen. Ruim 20 woningen ervan zijn sociale huurwoningen. De oorspronkelijke plannen zijn afgekeurd door de Raad van State. Het is de gemeente gelukt om voor het einde van 2023 de plannen te wijzigen. Ze zullen opnieuw ingediend worden bij de Raad van State. De projectleider verwacht pas in de tweede helft van 2024 een uitspraak. Er komt een voorlichtingsavond en de plannen zijn digitaal in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plannaam “Dorst Oost 2023”.
Verder wordt er door de gemeente Oosterhout en Ruimte voor Ruimte in inloopavond georganiseerd. Deze is gepland op 24 januari 2024 in de Klip van 19:00 tot 21:00.
Het blijft verbazingwekkend hoeveel informatie door de gemeente aangeleverd dient te worden voor er een besluit kan worden genomen. Het plan bevat 33 bijlagen, variërend van stikstofdepositie tot onderzoek aanwezigheid marterachtigen.

Het Platform heeft de indruk dat er vaart gemaakt wordt met de ontsluiting Dorst-West op de N282.

En nu samen op weg naar 2024. U heeft de afgelopen jaren in grote getalen meegewerkt aan de totstandkoming van het Masterplan 2030 waarbij leefbaarheid een groot thema is geworden. En daar staan wij ook in het nieuwe jaar 2024 weer voor. Daar waar mogelijk zullen wij uw stem door laten klinken om samen met onze partners waaronder de gemeente Oosterhout Dorst leefbaarder te laten worden. Doet u met ons mee?
Volg ons op facebook en Instagram en onze website platformdorst.nl om niets te missen.
Op onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief en u krijgt dan automatisch een bericht als er weer een nieuwe beschikbaar is.

Samen voor Dorst, want Dorst verdiend meer, Dorst verdiend beter!

Namens de leden van het Platform Dorst,
Fijne feestdagen en een leefbaar 2024