Omgevingsvergunning Zonnepark Dorst ter inzage

De omgevingsvergunning voor het realiseren van Zonnepark Dorst aan de Akkerweg is verleend en ligt vanaf vandaag voor zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wil projectontwikkelaar Groendus op korte termijn aan de slag met de bouw van Zonnepark Dorst.

Proces besluit college

25 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad te vragen om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor Zonnepark Dorst. In de raadsvergadering van 24 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de vvgb afgegeven. Deze definitieve vvgb is nodig voor het tijdelijk (gedurende 25 jaar) afwijken van het bestemmingsplan.

Meedelen in de opbrengst

Zonnepark Dorst is een duurzaam initiatief, draagt fors bij aan de doelstellingen voor de energietransitie en zorgt voor minder CO2 uitstoot. Het zonnepark wordt 9,6 hectare groot en komt naast bedrijventerrein Hoogeind Minervum en de Bavelse Berg. Het zonnepark Dorst kan groene stroom opwekken voor ongeveer 4.000 huishoudens. Bewoners kunnen meedelen in de opbrengsten. Onder andere in de vorm van drie projecten met een postcoderoos, ook wel bekend als Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking projecten (SCE-projecten). Binnenkort komt er meer informatie over hoe deel te nemen in één van de SCE-projecten van Zonnepark Dorst. Gemeente Oosterhout en Groendus hebben Oosterhout Nieuw Energie (ONE) en UitOnsDak gevraagd samen deze SCE-projecten te coördineren. Zo bouwen we met elkaar aan de leefbaarheid en een duurzame toekomst van de gemeente Oosterhout.

Inzage omgevingsvergunning en meer informatie
Voor inzage in de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken moet er vooraf een telefonische afspraak worden gemaakt via 14 1062. Ook zijn de stukken te vinden op de gemeentelijke website.    

Nieuwe ontwikkelingen rondom het Zonnepark Dorst vindt u op de website www.zonneparkdorst.nl
U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over het zonnepark.