Dorst Nieuws uit Dorst De Dorstlezer2022-04-20T16:48:24+02:00

Sinds maart 2011 is er een nieuwsblad en een nieuwssite voor Dorst verschenen, De Dorstlezer en www.nieuwsuitdorst.nl. De Dorstlezer en Nieuws uit Dorst zijn een nieuwsvoorzieningen voor en door inwoners uit Dorst met zoveel mogelijk informatie over het wel en wee in ons dorp.

Lees Dorstlezer 52 Digitaal!
Afvalkalender 2022
2001, 2022

Aan alle bewoners van Sint Jorisveld en Sint Jorisveld181 A en 183

By |20 Jan 2022|

Start werkzaamheden plantsoen Sint Jorisveld In maart 2021 bent u op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden aan het plantsoen aan het Sint Jorisveld. De aanwezige bomen worden gekapt en de aanwezige beplanting wordt gerooid. Er worden nieuwe bomen en heesters aangeplant. Het pad richting de Rijksweg gaan we iets versmallen waardoor er meer [...]

2812, 2021

Mooie activiteiten in ons Dorp

By |28 dec 2021|

Er zijn de afgelopen periode mooie activiteiten ontwikkeld in ons mooie dorp Dorst. Deze activiteiten bevorderen de saamhorigheid en de culturele betrokkenheid. Als we terugkijken naar het naar jaar 2021 dan hebben we samen met de vrijwilligers van Samen Aan Tafel, de Stichting Midzomer Nachtfeest en de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst een aantal keren een warme [...]

2312, 2021

Ook in 2022 weer ruimte voor buurtinitiatieven

By |23 dec 2021|

Inwoners die een goed idee hebben voor hun buurt kunnen die in 2022 weer indienen bij de gemeente. Het college ondersteunt namelijk ook volgend jaar weer initiatieven van inwoners en heeft hiervoor 300.000 euro beschikbaar gesteld. Wethouder Clèmens Piena: “Het uitgangpunt is dat bewoners zelf actief aan de slag gaan met hun idee. Het [...]

Dorst Nieuws uit Dorst De Dorstlezer De Dorstlezer en Nieuws uit Dorst zijn een nieuwsvoorzieningen vóór en dóór inwoners uit Dorst.

… verslagen van festiviteiten, nieuws en oproepen vanuit diverse verenigingen, de evenementenkalender, het voorstellen van nieuwe inwoners, interview met Dorstse vrijwilligers, belichting van bedrijven, enz… Een groep van 12+ enthousiaste vrijwilligers doen hun best om 1x per 2 maanden een gezellig, en vooral objectief, nieuwsblad te maken. Zonder de hulp van onze sponsoren kunnen wij dit niet realiseren. Wij bedanken daarom alle ondernemers en “vrienden van De Dorstlezer” dat wij dankzij hun bijdrage ook NU weer volop aan de gang kunnen gaan! Mocht u of uw vereniging ook een redactionele bijdrage willen leveren* of een oproep willen doen? Aarzel niet en mail naar: redactie@nieuwsuitdorst.nl.