College vraagt gemeenteraad definitieve verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Dorst
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2023 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Zonnepark aan de Akkerweg in Dorst. De ontwerp omgevingsvergunning heeft van dinsdag 11 juli tot 22 augustus ter inzage gelegen. Iedereen kon zienswijzen indienen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft behalve van de provincie, van omwonenden en andere belanghebbenden geen zienswijzen ontvangen op de ontwerpvergunning voor het zonnepark Dorst.

Besluit van het college
Het college van burgemeester en wethouders reageert op 25 september 2023 op de zienswijze met een reactienota. De zienswijze leidt niet tot aanpassing of afwijzing van de vergunningaanvraag. Daarom vraagt het college de gemeenteraad in te stemmen met een definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor afwijking van het bestemmingsplan. Deze definitieve vvgb is nodig voor het tijdelijk (25 jaar) afwijken van het bestemmingsplan. In de raadsvergadering van 24 oktober vergadert de raad over de definitieve vvgb.

Zonnepark Dorst: meedelen in de opbrengst en meer groen
Het zonnepark wordt 9,6 hectare groot en komt naast bedrijventerrein Hoogeind Minervum en de Bavelse Berg. Het zonnepark Dorst kan groene stroom opwekken voor ongeveer 4.000 huishoudens. Bewoners kunnen meedelen in de opbrengsten. In en om het zonnepark komt meer ruimte voor groen en biodiversiteit. De beplanting er omheen wordt al aangelegd voor de aanleg van het zonnepark. Zonnepark Dorst is een duurzaam initiatief, draagt fors bij aan de doelstellingen voor de energietransitie en zorgt voor minder CO2 uitstoot. Zo bouwen we aan de leefbaarheid en de toekomst van Oosterhout.

Meer informatie
Nieuwe ontwikkelingen rondom het Zonnepark Dorst vindt u op de website www.zonneparkdorst.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over het zonnepark. Bijvoorbeeld over hoe u financieel kunt deelnemen aan het zonnepark Dorst.