Het kan niet anders dan dat u, inwoner van het dorp Dorst, bekend bent met boswachterij Dorst. Het is tenslotte uw achtertuin. Wellicht komt u er om te wandelen, te fietsen, te genieten.

Misschien komt u er alleen doorheen als u onderweg bent naar Oosterhout. In alle gevallen heeft u uw eigen kijk op de boswachterij. Ik heb ook mijn eigen kijk op de boswachterij en ik deel die graag met u. Maar laat ik me eerst aan u voorstellen.

Mijn naam is Anneke Oomes en ik ben boswachter. Ik werk sinds 2009 bij Staatsbosbeheer Breda. Samen met zes collega’s houd ik me bezig met de dagelijkse gang van zaken in de natuurterreinen van Staatsbosbeheer direct rond de stad Breda.

Mastbos, Liesbos, Donken, Haagse Beemdenbos, binnenpolder van Terheijden met eendenkooi en linies, Vughtpolder met Spinolaschans, Markdal, Ulvenhoutse Voorbos en natuurlijk boswachterij Dorst. Ik houd me met name bezig met communicatie, recreatie, voorlichting en educatie.

Ik onderhoud ondermeer contacten met media, met gebruikersgroepen zoals sportclubs en scholen maar ook met individuele bezoekers en vrijwilligers. Ik ben aanspreekpunt voor alle vragen die betrekking hebben op onze terreinen. Ik leg u graag uit waarom we bepaalde werkzaamheden doen of misschien juist niet doen. U kunt me aanspreken als ik in het veld ben, u kunt me bellen, schrijven of mailen.

Zelf maak ik posters, stuur ik persberichten, ook naar dorpsraad en infobord Dorst en sinds enige tijd twitter ik zelfs (@bosw8ranneke).

Alle manieren waarop ik met onze bezoekers kan ‘praten’ pak ik aan. Daarom ben ik ook zo blij met De Dorstlezer. Dit is een mooi instrument om mijn enthousiasme op u over te brengen.

Ik zal u elke keer oproepen om toch vooral naar buiten te gaan door elke keer opnieuw af te sluiten met……
Tot ziens in Boswachterij Dorst!

Anneke Oomes
Boswachter Staatsbosbeheer Breda
a.oomes@staatsbosbeheer.nl
06-13320369 – @bosw8ranneke