De gemeente heeft veel klachten gekregen over de drie berkenbomen in de Lijsterbesstraat. De bomen geven buitensporig veel overlast. De gemeente wil deze bomen daarom vervangen.

Aan alle bewoners van Dennenlaan 81-89, Lijsterbesstraat 4-12 en Ribesstraat 1A-2A

Om de bomen te kunnen kappen moet er eerst een vergunning worden aangevraagd. De bomen kunnen pas verwijderd worden als die vergunning onherroepelijk is. Naar verwachting is dat half december. Ter compensatie worden er drie nieuwe bomen geplant. De gemeente wil hier valse christusdoorns (Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’) terug planten, bomen die ongeveer 6 – 10 meter hoog kunnen worden. Dezelfde bomen zijn enkele jaren geleden ook geplant in de Ribesstraat welk aan de Lijsterbesstraat aansluit.

Wanneer de oude bomen precies worden verwijderd en wanneer de nieuwe bomen worden aangeplant is nog niet bekend. De werkzaamheden zullen gecombineerd worden met andere werkzaamheden in de gemeente. De werkzaamheden zullen in elk geval uiterlijk half april volgend jaar uitgevoerd zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kun u contact opnemen met de heer M. Kuijsten van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres m.kuijsten@oosterhout.nl. Wij gaan er vanuit dat met deze bewonersbrief alle openstaande klachten over de bomen zijn beantwoord.