mariakapelZoals op vele andere plaatsen zal Dorst op passende wijze vieren, dat we 70 jaar geleden bevrijd werden. Op initiatief van Jos van Alphen, die veel van de historie van de oorlogstijd van Dorst weet, zal er op 26 oktober aanstaande een gedenksteen onthuld worden in de Mariakapel aan de Wethouder van Dijk laan.

Op deze gedenksteen zullen de namen komen te staan vier Dorstsenaren die het leven gelaten hebben in het oorlogsgeweld en één gesneuvelde Engelse piloot in Dorst.

Destijds was het de bedoeling om de namen van alle gesneuvelden in Dorst, dus Polen, burgers en Duitsers, in de kapel aan te brengen maar toen was de tijd daar nog niet rijp voor.

Het onthullen van de gedenksteen zal vooraf gegaan worden door een Eucharistieviering in de Marcoenkerk waarbij Pater van Leest voorgaat. Vervolgens wordt er in processie naar de Mariakapel gelopen, voorafgegaan door fanfare St. Joris.

Bij de Vredeskapel zal een sobere plechtigheid gehouden worden, waarbij in enkele toespraken aandacht besteed zal worden dat we hier al 70 jaar in vrede leven, mede dankzij de offers die gebracht zijn door de vijf Dorstenaren, waarvan de namen op 26 oktober bekend zullen worden.

Vanzelfsprekend worden er veel dorpsgenoten verwacht om bij de onthulling aanwezig te zijn. Temeer, daar er op dit moment zoveel plekken op de wereld zijn, waar oorlog en geweld onmetelijk verdriet brengt bij de mensen.