Veel wegomleidingen, Oosterhout blijft bereikbaar

In het noordelijk deel van de gemeente Oosterhout vinden nu en in de komende weken een groot aantal werkzaamheden plaats. Door een ongunstige samenloop van omstandigheden moeten veel werken gelijktijdig uitgevoerd worden en zijn enkele doorgaande wegen rondom de wijk Strijen afgesloten. De gemeente is zich ervan bewust dat dit overlast geeft. De afstemming van de werkzaamheden in combinatie met de ingestelde omleidingen zorgen ervoor dat Oosterhout bereikbaar is en blijft.

De omleidings- en vooraankondigingsborden zorgen wellicht voor een beeld dat heel Oosterhout op de schop wordt genomen. Dat is natuurlijk niet het geval. De planning van de afsluitingen en de omleidingen die zijn ingesteld zorgen ervoor dat Oosterhout, zij het met enige vertraging, bereikbaar bljift.

Waarom nu zoveel afsluitingen in Oosterhout Noord

De keuzes voor de projecten komen voort uit noodzakelijk onderhoud,  gewenste reconstructies vanwege verkeersonveiligheid of beperkte doorstroming en noodzakelijke aanpassingen als gevolg van stedelijke ontwikkelingen. Nadrukkelijk wordt gekeken hoe een project uitgevoerd kan worden, welke vergunningen nodig zijn, hoe lang de werkzaamheden duren en welke afsluitingen noodzakelijk zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald wat de impact is op de stadsontsluiting en de bereikbaarheid van Oosterhout. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de vele evenementen. Als dit allemaal inzichtelijk is wordt de uitvoeringperiode van ieder project ingepland.

Hoofseweg

De vertraging van het project Hoofseweg Zuid leidt tot veel omleidingen. Dit project duurt veel langer dan vooraf is bepaald (het zou in juli 2012 afgerond zijn), doordat de aannemer het werk niet binnen de afgesproken periode heeft uitgevoerd en onlangs failliet is gegaan. Vanwege de verkeersveiligheid is besloten de herinrichting af te ronden voordat de weg weer opengesteld kan worden. De afronding van het project is nu door een andere aannemer overgenomen. Deze werkzaamheden gaan duren tot medio december 2012.

Tot medio december is de Hoofseweg tussen de Patrijslaan en de Strijenstraat afgesloten. Van 22 oktober tot 4 november (week 43 en 44) is ook de rotonde Strijenstraat afgesloten. Met deze planning is gezorgd dat de rotonde weer open is voordat de extra drukte rondom de december aankopen start.

Strijenstraat

Tot vrjdag 5 oktober is de zuidelijjke rijbaan van de Strijenstraat tussen Nijenrode en de rotonde Pasteurlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer vanaf de rotonde richting het centrum blijft mogelijk. De afsluiting is noodzakelijk voor de realisatie van de in/uitrit van de parkeergarage van de nieuwe appartementen Oosterheem. De appartementen worden op korte termijn opgeleverd.

Bovensteweg

De Bovensteweg tussen de Wesstadweg en de Statendamweg was afgesloten tot 1 oktober  vanwege de reconstructie van het kruispunt Bovensteweg/Max Havelaardreef. Vanaf maandag 1 oktober kan al het verkeer weer gebruik maken van de Bovensteweg. De verkeershinder in de omgeving van Vrachelen en Oosterhout West is hiermee over.

Burgemeester Elkuizenlaan

De verkeerslichten op het kruispunt Burg. Elkhuizenlaan met de Kruidenlaan en Sterrenlaan worden vernieuwd en de kruising krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Van 1 tot en met 5 oktober vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in de bermen van de Burg. Elkhuizenlaan. Verkeer kan gewoon gebruik maken van de weg. De maximum snelheid wordt tijdelijk teruggebracht.

Van 8 tot en met 12 oktober worden de zijwegen Sterrenlaan en Kruidenlaan bij het kruispunt afgesloten. Het doorgaand verkeer kan gebruik blijven maken van de Burg. Elkhuizenlaan.

Op vrijdagavond 12 oktober (vanaf ca 19:00 uur) wordt de hele kruising Burg. Elkhuizenlaan /Sterrenlaan /Kruidenlaan afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting duurt tot en met maandag 15 oktober.

Buslijn 10 zal vanaf 8 oktober de route Strijenstraat- Nijenrode en Sterkenburg.naar de Hoofseweg gaan rijden. De haltes aan de Hoofseweg (ten noorden) van de Sterkenburg blijven intact. In de Nijenrode wordt een tijdelijke halte ingericht. In het weekend van 12 t/m 14 oktober zullen ook buslijn 126 en de Brabantliner via de route Nijenrode Sterkenburg worden omgeleid.

Voor meer informatie verwijzen we naar

www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling/openbare-ruimte/jaarprogramma-openbare-ruimte/projecten-2012