De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en Nederland schuift op onze snelwegen weer aan in een file richting werk. In de afgelopen zomermaanden is weer veel gebeurd waarbij het Platform Dorst namens u aan een leefbaar(der) Dorst heeft gewerkt. We hebben weer intensief gesproken met Spacevalue om uw wensen, onder andere te lezen in het “Doemee.oosterhout participatieplatform”, extra onder de aandacht te brengen en samen te gaan voor de beste uitkomst.

Op 12 juli zijn de eerste maatregelenpakketten gepresenteerd in de kantine van Neerlandia. Deze pakketten zouden ook terug te vinden moeten zijn op “Doemee.oosterhout” maar daar is het stil gebleven. Vandaar dat we flink aan de boom hebben geschud en de gemeente en verkeersbureau Arcadis dringend hebben verzocht zich te houden aan hun eigen tijdschema en de door hen benoemde burgerparticipatie serieus te nemen.

U heeft duidelijk aangegeven waar de knelpunten zitten waaraan volgens u gewerkt moet gaan worden. De Rijksweg, Spoorstraat, dorpsplein, spoorwegovergang en wegen op Seters en Steenoven worden vaak genoemd.

En met de spoorwegovergang willen we ook de successen benoemen van “Dorst Trilt” en hun voormannen Dion van de Sanden en Kees Dekkers. Zij hebben met veel succes de problematiek op en rond het spoor in Dorst op de kaart gezet bij grote spelers zoals ProRail. Bij de gemeente Oosterhout is een luisterend oor gevonden en wethouder Pina heeft de enquête, uitgezet door de Dorst Trilt / Platform Dorst in ontvangst genomen. Ze deelde mede dat, conform de planning van ProRail, in mei 2024 de spoorwegovergang aan de Spoorstraat wordt aangepakt door deze onder andere te verbreden. We zijn er trots op dat Dorst Trilt onderdeel is van de werkgroep verkeer van het Platform Dorst.

De komende maanden zijn erg belangrijk omdat de namens de gemeente aangestelde projectleider Tjalda Kalsbeek de resultaten gaat presenteren aan de door u gekozen gemeentelijke bestuurders.

Dorst heeft het recht om gehoord te worden en wij gaan ons daar sterk voor maken. Samen voor leefbaarheid in 2023 en verder. Volg ons ook op Facebook, Instagram en onze website (platformdorst.nl).

Platform Dorst