Op maandag 4 september start aannemer KWS Infra bv met het groot onderhoud aan de Leijweg in Dorst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 20 oktober. Het asfalt wordt dan vervangen. Er is in die periode geen doorgaand verkeer via de Leijweg mogelijk. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.

Werkzaamheden Leijweg
De wegconstructie van de Leijweg in Dorst is zeer dringend aan vervanging toe. Door scheurvorming, randschades en kapot gereden bermen is het, vooral voor fietsers, gevaarlijk aan het worden. De wegconstructie wordt vanaf de kruising met de Bavelstraat tot aan de kruising Groenstraat/ Kapelstraat in Molenschot geheel vervangen. Door vervanging van het zandcunet door puinverharding wordt een betere fundering gecreëerd, wat gezien het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer verstandig is. De breedte van het asfalt blijft vrijwel hetzelfde als in de huidige situatie. Door het aanbrengen van bermverstevigingselementen (40 cm breed) aan weerszijden kan het gemotoriseerde verkeer uitwijken bij het passeren van tegenliggers. Dit is zeker voor fietsers een betere situatie qua verkeersveiligheid.

Omleidingen en bereikbaarheid
Tijdens de afsluiting is er géén doorgaand verkeer mogelijk. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. De omleidingsroutes lopen via de Dorstseweg/ Bavelstraat, Groenstraat, Kapelstraat en Tiendweg. De tekeningen van de verkeersomleidingen en van de werkzaamheden zijn vanaf 25 juli op de website van de gemeente Oosterhout te zien: www.oosterhout.nl > inwoners > openbare ruimte > projecten > renovatie Leijweg. Voor de eigenaren/ gebruikers van de landbouwpercelen aan de Leijweg geldt dat zij er beperkt bij kunnen in de periode van 4 september tot 20 oktober. De bereikbaarheid hangt af van de werkzaamheden waar de aannemer op dat moment mee bezig is. De toezichthouder van de gemeente is bereikbaar voor een uitleg over de detailplanning en voor het maken van afspraken met de aannemer om de agrarische activiteiten zo min mogelijk te hinderen.

Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering neemt u contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans (via 14 0162). Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens de vakantie (van 31 juli tot 23 augustus) kunt u contact opnemen met de heer J. van Rooten (via 14 0162).