Stichting Midzomer Nachtfeest  schenkt € 2.250.00 aan goede doelen in Dorst

Het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst heeft besloten om een bedrag van € 2.250.00 uit te keren aan vijf goede doelen in Dorst.  Elke jaar wordt na afloop van de Midzomer Nachtfeesten en na vaststelling van de rekening en verantwoording bepaald, welke ingediende verzoeken om een bijdrage gehonoreerd  gaan worden.

We zien en horen dat meerdere evenementen in de omgeving van Dorst financieel onder druk staan. Ook de Stichting Midzomer Nachtfeest ontkomt daar niet aan, doch door de voortreffelijke  steun van onze trouwe sponsoren uit Dorst en omgeving en met ondersteuning van de Gemeente Oosterhout en mede door slim te organiseren en goed te kijken naar de kosten is toch gelukt om in 2012 een netto bedrag over te houden en ten goede te laten komen aan vijf goede doelen in Dorst.

De vijf goede doelen in 2012 zijn achtereenvolgens:

  • Werkgroep Festiviteiten (o.a. intocht St. Nicolaas/Paaseieren zoeken en de kerstboom op het Dorpsplein)  € 750.00
  • Jubileumviering 100 jaar Marcoen Kerk in Dorst  € 700.00
  • Vriendenclub Ut Zooike (organisatie Dorst op Stelten) € 250.00
  • Vrijwilligersgroep onderhoud bloembakken Dorpsplein  € 50.00
  • Wandelsportvereniging Wando (50 jarig bestaan) en Organisatie Avondvierdaagse Dorst (35 jarig bestaan)  € 500.00

De bijbehorende cheques worden op zondag 6 januari 2013 tijdens de Nieuwjaar receptie in Dorpshuis de Klip aan de betreffende besturen en vrijwilligers uitgereikt.

De betreffende besturen en vrijwilligers van de goede doelen worden hierbij uitgenodigd om op zondag 6 januari 2013 vanaf 13.30 uur aanwezig te zijn in Dorpshuis de Klip.

Voor het jaar 2013 staat het programma voor de Midzomer Nachtfeest Dorst in de steigers

Namen het bestuur

Walther Hoosemans, voorzitter