Midzomer Nachtfeest Dorst en Kermis 2013 staat in de steigers !!

Het bestuur van de Stichting Midzomer Nachtfeest  en het bestuur van de Stichting Kermis Dorst zijn na de zomerperiode weer aan de slag gegaan met het programma voor 2013.

De Midzomer Nachtfeesten en de Kermis 2013 vinden plaats van donderdag 13 juni 2013 t/m zondag 16 juni 2013.

We gaan op donderdag 13 juni van start met om 16.00 uur de 2e Beursvloer Dorst en aansluitend  envoorafgaande aan het vertrek van de 35e avondvierdaagse de bekendmaking van de vrijwilliger van het  jaar 2013 ( opgave van genomineerde kan op: ( isvbdorst@gmail.com) .

Midzomer Nachtfeest Dorst en Kermis 2013

Midzomer Nachtfeest Dorst en Kermis 2013

Vanaf 20.30 uur zal door de Fanfare St. Joris in de feesttent een jubileum concert worden verzorgd voor een aantal jubilerende verenigingen in Dorst.  Wandelsportvereniging Wando – 50 jaar, Avondvierdaagse Dorst – 35 jaar, Oranje comité – 65 jaar, Katholieke Bond van Ouderen  – 55 jaar – Kapel de Dorstse Boerkes – 55 jaar. (dit concert is gratis toegankelijk)

Op vrijdag  14 juni om 13.30 uur wordt de cabaretmiddag verzorgd door ’t Ploegeske uit Breda en aansluitend pannenkoeken eten.  In de avonduren vanaf 21.00 uur een programma voor de jeugd met de van radio en TV bekende DJ Willem de Wijs. Willem de Wijs brengt een prachtige Disco show met veel licht effecten en geluid.

Op zaterdag 15 juni om 10.00 uur wordt afgetrapt met de ochtend voor de jeugd, georganiseerd door de activiteitencommissie van St. Joris.  Wat dit precies gaat inhouden, houden we nog even voor ons. Het beloofd spectaculair te worden. Ook komt de kinderdisco terug in het programma.

Vanaf 13.30 uur wordt in de Dennenlaan de Ronde van Bokkewei verreden, met aansluitend een bezoek aan de kermis onder begeleiding van de kapel de Dorstse Boerkes.

De zaterdagavond is ingeruimd voor de band SOC, de beste Coverband van de Benelux. (Winnaar van de Clash of the Coverbands 2012) Zowat alles deugt wel aan die band, zangpartijen zijn  strak en toetsen zijn ronduit super en bas en drums zijn spectaculair en uiterst functioneel. De entree hebben we dankzij de steun van onze trouwe sponsoren en medewerking van de gemeente Oosterhout op een laag bedrag kunnen houden, namelijk in de voorverkoop € 7.50 en aan de tent € 10.00. Met deze band  staat er wederom een TOP band op het podium in Dorst !!

Op zondag 16 juni de gehele dag Jaarmarkt met een thema en als start de H. Mis in de feesttent. In de middaguren vanaf 13.30 zal er in en rond de feesttent  een Duits/Oostenrijks sfeertje ontstaan door een optreden van de Muhleheide Musikanten uit Gilze (optie). Er zal gezorgd worden voor de echte Duitse braadworst en bier uit pullen. Aansluitend aan dit optreden zal een optreden worden verzorgd in de feesttent door Die Tolle Leute (Coverband) (optie) of de Anseltaler Party Express (Coverband)(optie) , beide met een optreden van Manfred Jongenelis. (optie). De feestent zal Duist/Oostenrijks worden aangekleed, lange tafels en banken, braadworst en bier uit pullen.  De Dresscode is Oostenrijkse/Duitse klederdracht en er is een prijs voor de beste Outfit. Het beloofd wat te worden !!!!

Gedurende het gehele weekend (mogelijk ook vanaf donderdag) staan de kermisattracties weer opgesteld in de Dennenlaan. In 2013 komt de zitbank (geliefd bij de jeugd) weer terug, de autoscooter, schietsalon, gebakkraam, lijntrekspel, grijpkranen, Aquablaster, draaimolen, snoepkraam en echte Duitse/Oostenrijkse specialiteiten (braadworst).Ook voor 2013 hebben we afspraken kunnen maken met de exploitanten dat de prijzen voor attracties laag zijn !!.

Het beloofd een prachtig weekend te worden !!!! NOTEEER dit weekend in je agenda voor 2013.

Namens de besturen Midzomer Nachtfeest en Kermis

Walther Hoosemans