Aan de bewoners van Akkerweg, Bavelstraat, Geerstraat, Groenestraat, Kapelerf, Leijweg, Leverstraat en Molenschotseweg

Stankoverlast in uw buurt

Enkele bewoners in de omgeving van de Groenestraat en Kapelerf hebben stankoverlast (geur van rotte eieren) gemeld. De gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan. In deze brief leest u meer over het probleem en de gekozen oplossing.

Onderzoek gemeentelijk riool

Een gespecialiseerd bedrijf heeft metingen verricht. In het derde kwartaal van 2013 zijn er op verschillende locaties in het riool meters opgehangen. Deze meters hebben gedurende een periode van vier weken gemeten. Uit deze metingen blijkt dat het gaat om het rioolgas H2S. De gemeten waarden waren laag tot nihil. Daarna is een langdurig meetonderzoek uitgevoerd in de periode februari tot en augustus 2014. Ook uit deze metingen bleken de waarden laag tot nihil te zijn.

Wat is H2S?

H2S (waterstofsulfide) is een gas dat sterk ruikt en in hoge concentraties giftig kan zijn. H2S ontstaat door het rottingsproces van organische stoffen die zwavelhoudend zijn. De sterke geur lijkt op de geur van rotte eieren en is alleen bij een zeer lage concentratie door de mens waar te nemen. Bij hoge concentraties is de geur minder goed waar te nemen, omdat dan het reukvermogen vermindert.

Wat is ppm?

De concentratie van H2S wordt aangeduid in ppm (parts per million). Een concentratie van 1 ppm betekent dat de verhouding van de stof ten opzichte van het totaal 1 op de miljoen delen is. Vanaf 0,0008 ppm is de geur voor mensen al waarneembaar.

Lees hier het hele artikel! : Stankoverlast Dorst 2014