buurtpreventie-dorstPolitie blijft vragen om de ogen en oren open te houden.

Een overval dreiging is niet voorbij na een of twee dagen. Aan het einde van het jaar tijdens de donkere dagen, zijn volgens de statestieken de meeste overvallen. Vaak wordt de locatie voorverkend. Zeer wel mogelijk dat dit is wat het personeel van Honger en Dorst gezien heeft.

Vandaar dat de politie extra aandacht blijft vragen om allert te blijven. Door de wijkagent is een AOL (Afspraak op locatie) in het politiesysteem aangemaakt. Dat betekent dat indien er een melding gedaan wordt en het adres Rijksweg 118 te Dorst wordt ingevoerd dan komt deze AOL naar voren met een atentiesignaal. Meldkamer personeel wordt dan gevraagd extra allert te reageren en deze melding met voorrang te behandelen.

Let op: In de melding was sprake van een wit busje met 56-..- JT in het kenteken. Potentiele daders kunnen ook met andere voertuigen komen/ of voorverkenningen uitvoeren. Blijf Allert.

Indien u verdachte personen of voertuigen ziet bel de politie (112) en probeer het kenteken en een beschrijving van de personen te geven. Als je durft laat gewoon zien dat je eventuele verdachte personages gezien hebt. Voorkomen is altijd beter. De politie komt dan zo snel mogelijk.

Juist omdat je nooit weet wanneer “het” gaat gebeuren is het voor de politie onmogelijk hier permanent op in te zetten. Juist hier zijn wij afhankelijk van de medewerking van de allerte burgers.

UPDATE// 26 november 2014

Blijf alert ook in de donkere dagen!
De politie vraagt nog steeds extra aandacht om alert te blijven op een mogelijke overval rondom Rijksweg 118, cafe Honger & Dorst. Er zijn vermoedens dat de locatie in de gaten is gehouden door criminelen en dat hebben medewerkers van Honger en Dorst ook gemeld bij de politie.

Er is ook meerdere malen een wit busje gesignaleerd met kenteken 56-..-JT.
De wijkagent heeft vervolgens met dit signaal buurtpreventie Dorst ingeschakeld. Zij verspreiden via hun netwerk, website en whatsapp-groepen dit bericht van de wijkagent.

Door de wijkagent is een AOL (Afspraak op locatie) in het politiesysteem aangemaakt.
Dat betekent dat indien er een melding gedaan wordt en het adres Rijksweg 118 te Dorst wordt ingevoerd dan komt deze AOL naar voren met een attentiesignaal. Meldkamer personeel wordt dan gevraagd extra alert te reageren en deze melding met voorrang te behandelen.

Indien u verdachte personen of voertuigen ziet, bel dan de politie (112) en probeer het kenteken en een beschrijving van de personen te geven.
Als je durft laat gewoon zien dat je eventuele verdachte personen gezien hebt. Voorkomen is altijd beter. De politie komt dan zo snel mogelijk. Juist omdat je nooit weet wanneer “het” gaat gebeuren is het voor de politie onmogelijk hier permanent op in te zetten. Juist hier zijn wij afhankelijk van de medewerking van de alerte burgers.