De gemeente Oosterhout, Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de provincie Noord-Brabant zetten zich gezamenlijk in voor woningbouw en de leefbaarheid in Dorst. In Dorst worden 40 Ruimte voor Ruimte titels ingezet. De gemeente Oosterhout ontvangt hierdoor een stimuleringsbijdrage. De bijdrage wordt gebruikt om de leefbaarheid in Dorst te verbeteren.

Bouwen aan de toekomst

Wethouder Arnoud Kastelijns: “In onze regio is de vraag van jonge mensen naar woningen groot. Daarom bouwen we in Oosterhout de komende jaren duizenden woningen. Dat doen we samen met allerlei partners en inwoners. Zo blijven Oosterhout en de kerkdorpen ook aantrekkelijk voor jonge inwoners en jonge gezinnen. Eén van de woningbouwprojecten is Dorst-Oost, waar 165 nieuwe woningen worden gebouwd. In het plan komen verschillende soorten woningen, waaronder sociale huurwoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrije kavels”.

Maatschappelijk ontwikkelen

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkelt het plan voor Dorst-Oost. Ruimte voor Ruimte zet in het project Dorst-Oost 40 zogenaamde bouwtitels in. Dat zijn bouwrechten die voortkomen uit de opkoop van intensieve veehouderijen in de beginjaren van deze eeuw. De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte werkt zowel aan het oplossen van ruimtelijke knelpunten als aan de ontwikkeling van een breed palet aan woningbouw typologieën. “De maatschappelijke vraag naar betaalbare woningen vergt ook een bijdrage van Ruimte voor Ruimte”, aldus Wim van de Kerkhof, directeur van de ontwikkelingsmaatschappij.

Inzet voor leefbaarheid

De provincie Noord-Brabant heeft een regeling waarmee gemeenten een bijdrage krijgen voor hun medewerking aan de inzet van deze bouwtitels. Gemeenten krijgen van de provincie een financiële bijdrage per Ruimte voor Ruimte titel als er meer dan 30 titels in de gemeente gerealiseerd worden. Door de inzet van de titels in Dorst-Oost komt het totaal aantal titels in de gemeente Oosterhout nu uit op meer dan 30 titels en daarmee ontvangt de gemeente van de provincie een bijdrage. “Het is belangrijk dat we in Brabant veel huizen bouwen, maar daarbij zeker ook in het oog houden aan welk type woningen behoefte is en voor welke prijs. Op die manier werken we aan zo’n 12.000 nieuwe woningen per jaar in onze provincie om de vraag deels in te lopen en deels bij te benen”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen. “De provincie heeft een paar instrumenten om dit te stimuleren – waaronder deze regeling – die we ook graag inzetten in kleinere kernen zoals Dorst.”

Wethouder Arnoud Kastelijns: “Er is in Oosterhout en de regio een grote behoefte aan woningen. Niet alleen in Oosterhout, maar ook in de kerkdorpen. Het project Dorst-Oost is dan ook een ontwikkeling die ik van harte toejuich. Het is goed voor het dorp, voor het voorzieningenniveau. Het geeft Dorst een

impuls. Ik ben ook zeer blij met een bijdrage vanuit de provincie. Met de provincie zijn we namelijk overeengekomen dat we de bijdrage gaan inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in Dorst. Waar de bijdrage precies voor ingezet gaat worden, gaan we de komende tijd samen bekijken”.