Aan de bewoners van De Vliert, Wethouder van Dijklaan 22 en De Wildert 1 en 2

Op dinsdag 8 maart gaat groenaannemer Idverde Realisatie de bomen in de Vliert verwijderen. Hiervoor is het van belang dat er geen auto’s geparkeerd staan op de parkeerplaatsen in De Vliert tijdens de werkzaamheden. Wij vragen u daarom uw auto die dag tijdig weg te halen. Helaas kunnen wij geen exact tijdstip doorgeven, omdat ze die dag waarschijnlijk eerst op een andere locatie aan het werk zijn. Houd u daarom in de gaten wanneer ze komen of parkeer uw auto aan het begin van de ochtend alvast ergens anders. De aannemer kan de werkzaamheden dan veilig en vlot uitvoeren.

Hij verwijdert de bomen in z’n geheel, dus inclusief de stobben. Daarna vult hij de gaten met grond. Zo blijft het dan liggen tot we beginnen met de renovatie van de gehele straat. Naar verwachting ligt de startdatum in de eerste helft van juni. U krijgt daar nog tijdig bericht over.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp inmiddels vastgesteld. U kunt de tekeningen van de nieuwe situatie hier bekijken: www.oosterhout.nl > inwoners > openbare ruimte > projecten > De Vliert renovatie

Voor vragen over de kapwerkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer, de heer J. van Erve op telefoonnummer 06 – 23 93 51 63 of met de toezichthouder Groen van de gemeente Oosterhout, de heer H. Schoenmakers. U kunt de heer Schoenmakers op werkdagen bereiken op telefoonnummer 14 0162