Milieutaken worden voortaan regionaal uitgevoerd

Regionale uitvoeringsdienst van start

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om toestemming voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

De rijksoverheid heeft met VNG en de Provincies afspraken gemaakt over de totstandkoming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor de uitvoering van minimaal het basistakenpakket van het omgevingsrecht. Het gaat hierbij om de uitvoering van milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

In de provincie Brabant komen er drie RUD’s, onder andere voor het gebied Midden- en West-Brabant. Deze RUD wordt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant genoemd. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt gevormd door 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Het gebied van de Omgevingsdienst is gelijk aan dat van de Veiligheidsregio. Volgens de landelijke afspraken moet de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 1 januari 2013 operationeel zijn.

Het is de bedoeling om de Omgevingsdienst op basis van een Gemeenschappelijke Regeling bestuurlijk-juridische te verankeren. Het college vraagt de gemeenteraad nu om toestemming tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rian Vogels, tel (0162) 489203