September 2008
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Na twee maanden stil te hebben gelegen vanwege de zomervakantie is Nieuws uit Dorst weer terug! Veel stukjes hebben we nog niet binnen, laten we hopen dat het volgende maand weer wat aantrekt nu iedereen weer aan het werk is en/of naar school gaat.

Bedankt voor uw geduld en veel leesplezier gewenst!

Frenk Loonen, webmaster

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

De Duizend Gezichten
Een jaar geleden werd u via dit blad uitgebreid geïnformeerd over de beleidsnota van het bisdom genaamd “In de duizend gezichten van uw volk”. Hierin werd nieuw toekomstbeleid voor de parochies gepresenteerd. Nieuw beleid is nodig om adequaat te kunnen reageren op de grote veranderingen die gaan komen. Die veranderingen hebben vooral met “krimp” te maken. Over tien jaar is het aantal voorgangers in onze kerken gehalveerd! Dit gaat trouwens gepaard met een vermindering van het aantal parochianen en daaraan gekoppeld een vermindering van de inkomsten voor de parochies. De parochies van de regio Oosterhout (waartoe ook wij behoren) besloten al eerder zich achter het beleid van het bisdom te scharen en te kiezen voor één parochie in de regio per 2010. Een onafhankelijke regionale stuurgroep werd samengesteld. Deze heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe een en ander in onze regio gestalte kan krijgen. Er werden o.a. verscheidene gesprekken gevoerd met de kerkbesturen en de pastores. Binnenkort zal de stuurgroep de parochies over de stand van zaken informeren.

Opening werkjaar
Het duurt nog even, maar misschien is het goed om alvast in de agenda te noteren dat het nieuwe werkjaar van de parochie op zondag 5 oktober wordt geopend. Om 11.00 uur beginnen we in de kerk met een feestelijke eucharistieviering, waarna alle medewerkenden van harte welkom zijn in De Klip voor een gezellige lunch.

Fietsen langs kerken
In het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed heeft een commissie van het bisdom Breda vier fietsroutes uitgezet. Onze Heiige Marcoenkerk ligt aan één van de routes. De fietstocht vindt plaats op zaterdag 13 september. De kerken op de route zijn open van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt natuurlijk starten waar u wilt. De dorpen met kerken die u kunt bezoeken zijn: Dorst, Molenschot, Gilze, Hulten, Rijen. De route is 27 kilometer lang. Achter in de kerk ligt de routebeschrijving.

Processie naar Vredeskapel
In het jaar 2005 werd de vijftigjarige wijdingsdag gevierd van de Vredeskapel. Deze kapel aan de rand van het dorp Dorst werd gebouwd als herinnering aan de jaren dat Zuster Reinilda wijkverpleegkundige was in Dorst en Molenschot.
“Ik wil geen cadeau, bouw maar een kapelletje ter ere van Maria”, had ze bij haar afscheid gezegd.
Vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en de kapel kwam er. Later werd het tevens een herdenkingsplaats voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een plaquette in de kapel herinnert aan de Poolse soldaten die in Dorst sneuvelden. Sinds 2005 wordt in de oktober na de viering van 11.00 uur in de kerk een processie gehouden naar de Vredeskapel om daar een groet te brengen aan Maria en om hen die vielen voor onze vrijheid te herdenken. Dit jaar vindt e.e.a. plaats op zondag 19 oktober. Om 11.00 uur begint de eucharistieviering in de Marcoenkerk waarna de processie, voorafgegaan door Fanfare Sint Joris, naar de Vredeskapel trekt. We hopen ook dit jaar op grote belangstelling.

Oktober: Rozenkransmaand
In oktober zal elke dinsdagavond om 19.00 uur in de kerk bij Maria de rozenkrans worden gebeden. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Pelgrims vertrekken op 6 september
De 9-daagse pelgrimsreis dwars door Frankrijk naar Lourdes begint op zaterdag 6 september. Vijftig parochianen uit de Regio Oosterhout stappen die dag de bus in om op weg te gaan. Ze vertrekken vanuit Oosterhout bij de Antoniuskerk om 07.30 uur en bij het AC-restaurant om 07.45 uur, waarna de laatste reizigers bij de kerk in Dorst om 08.00 uur worden opgehaald. Via Reims en Nevers gaat de reis naar Lourdes. Vier dagen verblijft men daar om alles mee te kunnen maken wat Lourdes te bieden heeft. De terugreis gaat via Rocamadour, Chartres en Parijs. Hoe laat de bus op zondag 14 september weer in Oosterhout en Dorst arriveert, is niet te zeggen. De heer Leo van der Meer en Pastor Ton van Balveren (beiden jarenlange Lourdesgangers) zullen de reis begeleiden.

Gespreksgroep voor rouwenden
Wanneer iemand een dierbare naaste verliest aan de dood, komt de nabestaande terecht in een moeilijke, verwarrende periode. Het is alsof grond onder de voeten weggezonken is. Vaak voelt men zich eenzaam, soms is men kwaad en dikwijls blijven er vragen onbeantwoord. Praten over je verlies, over wat je beleeft en voelt is moeilijk. Toch wil je wel heel veel praten over alles wat er gebeurd is en nu nog steeds gebeurt. Het oprecht meeleven van vrienden en bekenden doet je deugd. De nabestaande voelt zich door velen gedragen en gesteund om de eerste moeilijke tijd van afscheid en verlies door te komen. De angst van mensen in je omgeving om het verdriet en verlies bij je aan te raken, waar ze soms zelf veel moeite mee hebben, leidt ertoe dat ze je na verloop van tijd steeds minder vragen stellen en uitnodigen. Een gespreksgroep kan hiervoor een waardevolle aanvulling zijn:

Hoe kan een gespreksgroep u tot hulp en steun zijn?

 • Het kan ruimte geven om je verdriet op jouw eigen persoonlijke wijze te beleven en te vertellen.
 • De eenzaamheid door het onbegrip en de soms pijnlijke reacties van je omgeving kunnen worden gedeeld.
 • Het is een weg om vorm te geven aan je verdriet.
 • Je kunt je verdriet uiten en samen de emoties delen.
 • Je zet daarmee een stap in de verwerking van je verdriet.
 • Je kunt de mooie herinneringen aan je partner delen met mensen, die dit heel goed kunnen aanvoelen.
 • Je praat met elkaar over de kracht van en de twijfels aan ons geloof.
 • Je leert iets van anderen, die in ongeveer dezelfde situatie verkeren als jijzelf.
 • Je ontmoet andere mensen, die mogelijk meer voor je gaan beteken in het alledaagse leven.

Vanuit deze achtergrond start er in het begin van ieder jaar, in de St. Antoniusparochie te Oosterhout, een gespreksgroep voor mensen, die een geliefde verloren hebben. Wanneer en waar, en hoeveel kost het?

 • De gespreksgroep komt 10 keer bij elkaar.
 • De bijeenkomsten zijn steeds op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
 • De eerste samenkomst is in het begin van januari
 • Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
 • De samenkomsten zijn in het parochiehuis “De Vinder”, Sint Vincentiusstraat 113A in Oosterhout.

Is er begeleiding?
De gespreksgroep wordt begeleid door pastoor Harry de Valk (telefoon: 0162-421562) de heer Frans van Wanrooij (telefoon: 0162-454669) en mevrouw Ria Kempen (telefoon: 0162-433080).

Thomas presenteert nieuw programma
Stappend in de voetsporen van Thomas, de man die eerst moest zien en voelen voordat hij geloofde, biedt Thomas Geloof & Cultuur een programma dat laat zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Kunst, muziek, lezingen, meditaties, vieringen, zijn gericht op het zoeken naar en beleven van waarheid, echtheid, eigenlijkheid en zin. Het najaarsprogramma van Thomas Geloof & Cultuur brengt talent en energie samen van mensen die daar “serieus werk van maken”.

Thomas Geloof & Cultuur werkt vanuit de volle rijkdom van de joods-christelijke traditie en de erkenning dat er vele wegen zijn die goed zijn om te gaan, dat ook nieuwe paden te banen zijn. “Hoe velen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en hoe velen die er buiten zijn, zijn binnen”, merkte kerkvader Augustinus al eens scherpzinnig op.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan en in te schrijven op onderdelen van dit programma. Het nieuwe programmaboekje ligt achter in de kerk.

Een beste broer, Jezus van Nazaret
Ons heilige boek, de bijbel, is een moeilijk boek. Er staan vaak moeilijk te begrijpen verhalen of uitspraken in. Maar soms valt het wel mee. Neem nou de uitspraak van Jezus in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 11, vers 28. Daar staat: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven”. Het is een van de vele, troostvolle gedachten die in ons heilige boek te vinden zijn. Een troostvolle gedachte voor iedereen die het moeilijk heeft. “Weet dat ik er voor je ben”, zegt Jezus tegen ieder die een zware last te dragen heeft. Bijvoorbeeld de last van ziekte, handicap of eenzaamheid. De last van de zorgen om je kind. De last van het uitgesloten worden en niet mogen meedoen. De last van het grote verdriet over de dood van degenen die je zo lief had. “Weet dat ik er ben, weet dat ik rust geef”, zegt Jezus tegen degene die moet leven met een hoofd en een lijf vol onrust, onverklaarbaar, maar zo vaak aanwezig. “Kom maar bij me, vertel me maar wat je dwars zit, waar je zoveel last van hebt”. Hij wil er zijn voor ons, Jezus van Nazaret, onze Heer en broeder. Een beste broer is hij. Lees de verhalen over hem in onze bijbel, ontdek hoezeer hij de ander nabij wilde zijn, ontdek hoe zijn broederlijke liefde en zorg altijd op de eerste plaats uitging naar de zwaksten, de kleinsten, naar diegenen die het zwaarst gebukt gingen onder de lasten van het leven. Maar, worden onze problemen in een klap opgelost wanneer we ons tot Jezus wenden? Er zijn mensen die dat verwachten en zich in de steek gelaten voelen als het anders uitpakt. Ik ken een oude dame die daar last van heeft. Ze is 96, ze bidt Onze Lieve Heer van het kruis, zo zegt ze, maar het helpt niet volgens haar. “Ik ga er niet beter van zien en ik ga er niet beter van lopen”. “Hij helpt me niet”. Soms probeer ik dan maar weer haar uit te leggen dat bidden tot Jezus vooral ten doel heeft hem erbij te halen in je leven en daardoor te voelen dat je er niet alleen voor staat. Met een blik van “dat zal wel” kijkt ze me dan aan. “U bent de pastoor, u zult het wel weten”, zei ze de laatste keer. Jezus ging ons ook vaak voor in het dragen van lasten. Een letterlijk zware last was het grote houten kruis dat hij te dragen kreeg op weg naar de plaats waar hij gedood zou worden. Het was heel moeilijk, maar toch wist hij dat kruis een plaats te geven in zijn leven. Zijn leven dat doordrenkt was van godsvertrouwen, vertrouwen dat alle angst, twijfel en onzekerheid, die ook hij kende, te boven ging. Hij voelde God als een mantel om hem heen geslagen. Hij ervaarde dat God vertroosting geeft en bevrijdt. Sommigen lukt het Gods aanwezigheid te voelen zelfs in de donkerste uren van het bestaan. Gezegend ben je als je dat mag overkomen.

Koop nu de Missie-Zendingskalender 2009 Dromen van Vrede en Verzoening
De Missie-Zendingskalender 2009 is vanaf 1 september volop te koop. Dit jaar weerspiegelen de platen van de kalender de levensvisie van de Colombiaanse kunstenaar Jafeth Gómez. Via de dertien kleurrijke platen deelt Jafeth zijn “Dromen van vrede en verzoening”. Jafeth Gómez is geboren en opgegroeid in het zuiden van Colombia, het land waar het langst lopende conflict van heel Latijns-Amerika woedt. Maar Colombia is veel meer dan oorlog en geweld. Schilders, musici, poëten en schrijvers weigeren de balans te laten doorslaan naar angst. Samen richtten deze kunstenaars de beweging Teoartística op. Jafeth maakt hiervan ook deel uit.

Jafeth: “Mensen herkennen hun verlangen naar vrede en verzoening in mijn schilderijen. Ze geloven niet meer in geweld. Zij zijn, net als ik, ziek van geweld. We willen in vrede leven. Ook in een wereld van geweld zoals in Colombia, kun je de keuze maken voor vrede. Het is wel een vrede waaraan je moet blijven werken. Ik doe dat als kunstenaar.”

De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke uitgave van CMC Mensen met en Missie en de Nederlandse Zendingsraad.

Pastor Ton van Balveren

+++

Nieuws uit het Stadskantoor Oosterhout

Herbenoeming leden commissie Welstand en Monumenten
Het college stelt de raad voor de heer ir. R. de Wijer te benoemen als nieuw lid van de commissie voor Welstand en Monumenten. De heer De Weijer volgt de heer ir. A.C. van Terheijden op. De commissie voor Welstand en Monumenten adviseert het college met betrekking tot welstand, monumenten en ruimtelijke ordening.

Tijdelijke verbinding Slotjesveld/Brakestein
B. en w. hebben besloten een tijdelijke verbinding aan te leggen tussen het Slotjesveld en Slotje Brakestein in de vorm van een dammetje. Het pand is sinds enige tijd eigendom van de gemeente en de gemeente wil de 1e verdieping voorlopig gaan gebruiken als vergaderruimte tot er een definitieve bestemming is gevonden.

Verkiezingen leden Europees Parlement
Het college heeft kennis genomen van de procedure met betrekking tot de verkiezingen voor de leden van het Europees parlement. Tot en met de verkiezingen van de leden voor de tweede kamer werd gebruik gemaakt van stemmachines. Omdat de betrouwbaarheid en het stemgeheim van het elektronisch stemmen niet kunnen worden gewaarborgd, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat er met ingang van de eerstkomende verkiezingen weer met het rode potlood moet worden gestemd. De raad wordt geïnformeerd over deze wijziging.

Weggeefwinkel
Bij de Weggeefwinkel kunnen mensen met een zeer laag inkomen gratis 2e hands spullen afhalen. De Weggeefwinkel heeft op dit moment tijdelijk onderdak en zoekt naar een alternatief. B. en w. hebben besloten de Weggeefwinkel voor de periode na 1 april 2009 ondersteuning te bieden bij hun zoektocht naar gezamenlijke huisvesting van de Weggeefwinkel en Goederenbank De Baronie.

Gedragslijn paracommercie
Het college stemt in met een herziening van de gedragslijn ten aanzien van paracommerciële inrichtingen. Met de nieuwe gedragslijn moet duidelijk worden welke activiteiten wel en niet georganiseerd mogen worden in verenigingsgebouwen en dorps- en buurthuizen. De gemeente zal steekproefsgewijs gaan controleren of de gemaakt afspraken worden nageleefd.

Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
Burgemeester en wethouders hebben een antwoord gegeven op vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de aanpak van paracommercie in verenigingsgebouwen en dorps- en buurthuizen.

Geluidssaneringsprogramma overlast spoorlijn Dorst
Om de geluidsoverlast in Dorst als gevolg van het treinverkeer in te perken is een geluidssaneringsprogramma opgesteld. Tijdens de inspraakperiode zijn 7 zienswijzen ingediend tegen het programma. Het college heeft kennis genomen van de zienswijzen en ziet geen aanleiding het saneringsprogramma aan te passen. Het saneringsprogramma inclusief akoestische onderzoek en de zienswijzen zullen worden aangeboden aan Bureau Sanering verkeerslawaai en het Ministerie van Vrom. De verdere uitvoering wordt gemandateerd aan de afdelingsmanager van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

Reactie voorontwerpbestemmingsplan en MER rapport ‘Park Bavelse Berg’
Het college heeft ingestemd met een inhoudelijke reactie op het voorontwerpbestemmingsplan en MER rapport ‘Park de Bavelse Berg’.

Vrijwilligersverzekering
Het college heeft besloten een actieve rol te nemen in het stimuleren van vrijwilligers door een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor alle Oosterhoutse vrijwilligers per 1 juli 2008.

Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
Burgemeester en wethouders hebben een antwoord gegeven op vragen van de fractie van Gemeentebelangen over een fietsvrije Markt en over de N282.

Bouwen woning met vrijstaande garage aan de Rijksweg te Dorst
Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad voorstellen een artikel 19a procedure te volgen om de bouw van een woning met vrijstaande garage aan de Rijkseweg in Dorst mogelijk te maken. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, maar past wel binnen het Structuurplan Dorst.

Procesvoorstel Oosterhoutpas
Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad per brief laten weten dat de invoering van de Oosterhoutpas per 1 september van dit jaar niet gehaald gaat worden. Invoering van een Oosterhoutpas is dermate ingrijpend in de gemeentelijke organisatie en de beschikbare middelen, dat daar een fundamentele discussie op hoofdlijnen met de gemeenteraad aan ten grondslag moet liggen. Wat het college betreft zal een kaderstellende nota Oosterhoutpas, waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt, in oktober door de raad besproken kunnen worden.

Omdraaien verplichte rijrichting Heuvelstraat
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de verplichte rijrichting van de Heuvelstraat en het Bouwlingplein om te draaien. Daarmee wordt uivoering gegeven aan een door de gemeenteraad aangenomen motie. Doel van het omdraaien van de rijrichting is het stimuleren van het gebruik van de parkeergarage Forvm, waarmee de parkeerdruk op andere locaties in de stad wordt verminderd.

Walther Hoosemans

+++

Groeten uit Dorst – uit het Nieuwsblad Dorst van mei 1994

Een reactie van Harry Goos
Hij heeft als chemicus een mogelijke verklaring voor de rode kleur van het slootwater in de Bloedpolder. In onze omgeving komt veel ijzer voor in de grond daardoor is het slootwater in het buitengebied dikwijls bruin gekleurd. Deze bruine tint wordt veroorzaakt door een chemisch proces waarbij het ijzer in het slootwater zich verbindt met zuurstof. Dit proces levert meestal bruin gekleurd ijzeroxide op maar onder invloed van mineralen kunnen er andere scheikundige reacties optreden waardoor er oxiden ontstaan variërend van oker tot diep rood. Dit proces wordt in de verfindustrie ook gebruikt om pigmenten te maken.

Deze keer nog eens een foto van de Bloedpolder waaruit duidelijk blijkt dat daar toch wel iets bijzonders in het landschap lag. Het is een luchtfoto door een Engelse fotoverkenner op 4 November 1944, vanaf een hoogte van 6800 voet gemaakt. Dorst was toen al bevrijd maar de piloot heeft dat waarschijnlijk niet eens geweten.

We zien de Bloedpolder dus recht van boven. Bovenaan ziet U de bosrand en links de Kastanjelaan. Alle slootjes komen uit op een rechthoekige bredere gracht die vrij diep was. De jeugd van de Baarschot had daar een dankbaar speelterrein en in de gracht gingen ze “viskes” vangen. ’s Winters werd er druk op geschaatst.

De slootjes zijn te verklaren omdat daar vroeger laagveen werd gebaggerd waarvan turf werd gemaakt. Maar de rechthoekige brede gracht omringde een hoger gelegen stuk land waar ook nog resten steenpuin aangetroffen werden.

Maar wat heeft dan daar gestaan of gelegen? Ik heb op het ogenblik geen tijd om verder onderzoek te doen. Misschien is het een interessant onderwerp voor een student die een werkstuk of scriptie moet maken voor geschiedenis. Je kunt ervan verzekerd zijn dat het een origineel onderwerp is waar niet eerder over is gepubliceerd, dus punten scoren!

Groeten, Jos van Alphen

+++

Dorst op Stelten 2008 (Uitslag)

Zondag 24 augustus traden 9 teams in de Dorstse Arena. Vriendenclub ’t Zooike hadden hiervoor de Spoorstraat in Dorst omgebouwd in een kleurrijk decor vol met opblaasbare speeltoestellen. Dit jaar was het de 10e keer dat Dorst op Stelten in de vorm van een zeskamp plaatsvindt. Daarvoor werd er 3 jaar beachvolleybal gespeeld. De deelnemende teams werden ingedeeld in 2 competities; een voor de jeugd en een voor de senioren. Toch zag je dit niet altijd terug in het strijdtoneel want daarin speelden de jeugdteams ook tegen de senioren teams en dit ging soms zeer verdienstelijk.
Ieder jaar zorgt ’t Zooike voor nieuwe spelletjes. Het moet voor de deelnemers en de toeschouwers elk jaar weer een uitdaging zijn om mee te doen. Dit jaar was er de buikschuifbaan, een estafette race, een krachtproef waarbij iedere deelnemer zo lang mogelijk aan een touw moest blijven hangen. Opvallend hierbij was dat deelneemster Maxime Stoopen de hoogste tijd liet noteren; namelijk 2 min. 38 sec. Het laatste spel was de hindernisbaan van 35 m lang en 6 m hoog. Een mega groot spel waar de deelnemers door water moesten en allerlei obstakels tegen kwamen. Voor deelnemers en het publiek een spectaculair onderdeel.

Na afloop van de strijd was er voldoende gelegenheid om onder genot van een hapje en drankje de ervaring van de dag eens door te nemen. ‘t Zooike kijkt terug op een evenement dat mede namens de deelnemers en sponsoren geslaagd is.

De uitslag van Dorst op Stelten 2008 luidt:

Senioren

1e Judoclub Made
2e ’t Bierde
3e Sint Joris
4e CV De Sandra’s

Junioren

1e Van Oers junioren
2e All Stars
3e Verenigde Nacho’s
4e Oude Baantjes junioren
5e Dinges

+++

Uit het Wando Journaal van april 1970

De vogel en de mens
Er is wel geen enkele diergroep, die zo in de algemene belangstelling staat bij praktisch iedere mens als de vogels. Vraag eens aan een willekeurig iemand enkele kevernamen te noemen. Velen zullen hier niet in slagen. Maar enkele vogelnamen noemen kan ieder mens. Voor deze algemene belangstelling zijn allerlei redenen. Vogels zijn nuttig. Boer, tuinder, bosbouwer worden in de strijd tegen allerlei schadelijke insecten geholpen door de vele vogels. Denk maar aan zwaluwen, merels, spreeuwen, mezen, roodborst, winterkoning, koekoek, nachtegaal. Er zijn er nog meer, maar ik noem u maar de meest gewone. Daartegenover staat dat er ook schadelijke vogels zijn, al wordt de schuld door vogels aangericht vaak erg overdreven. Schadelijk zijn de mussen, Vlaamse gaaien (nestrover), eksters en kraaien (ook nestrovers). Voor de kersenteler is de spreeuw een schadelijke klant. Spreeuwen vergrijpen zich hoe langer hoe meer aan appels en peren, en dus schadelijk.

Behalve door hun nut of schade trekken de vogels ook onze aandacht door hun zang. Hoe kunnen we ‘s avonds of ‘s morgens in de schemering niet met bewondering staan luisteren naar de jubelende zang van de merel, hoog in het topje van een boom of op een antennemast gezeten. Onafgebroken vallen de jubelende klanken van de merel uit zijn trillend keeltje. “Zijn” want u weet wel dat alleen de mannetjesvogels zingen. De wijfjes maken heel weinig geluid. Andere goede zangers zijn de grote lijster, de zanglijster, de nachtegaal. Ieder vogeltje zoals het gebekt is. Ieder vogeltje heeft zijn eigen liedje.

Een aparte hobby is het beluisteren van de vogelzang en aan de hand van het liedje de soort vaststellen. Als u ten volle van de vogelzang wilt genieten moet u ‘s morgens eens vroeg zo om een uur of 5 het bos ingaan. Dan zingen de vogels op zijn mooist.

Het vaststellen van de plaats waar ‘n vogel zingt is ook een middel om in ‘n bepaald gebied het aantal broedparen vast te stellen zonder de nesten op te zoeken. Waar een manlijke vogel zingt zit ergens ook een nest. Als men regelmatig in de broedtijd in bos of veld In vaste route volgt kan men van tevoren zeggen daar zingt een vink, in die boom een merel.

Wij kunnen ook met bewondering kijken naar de kunstig gebouwde nesten van vele vogels. Echte kunstenaars, bouwmeesters kan men wel zeggen, zijn de winterkoning, de staartmees, de wielewaal, de fitis. Ieder bouwt op zijn eigen manier een zeer kunstig nestje.

Vanzelfsprekend leren we kinderen geen nesten uit te stoten en zo meer. Laat onze toch steeds schaarser wordende zangers rustig broeden. Als u een vogelnest weet te zitten ga er dan niet in kijken of even een eitje eruit halen en weer terug leggen. Veel vogels verlaten dan het nest, het broedsel mislukt. Vooral merels zijn daar erg gevoelig voor.

Sommige vogels munten ook uit door een prachtig veren pakje. Schitterend is een fazanthaan, kleurrijk geel-zwart de wielewaal. Ook een Vlaamse gaai heeft een kleurrijk pakje aan.

Hoe kunnen we niet genieten in de winter als onze gasten op de voertafel komen. Door de vogels dan te bekijken zien we dat ieder zo zijn eigen manier van eten heeft. We zien ook, dat mussen zeer gezellig van hetzelfde korstje brood snoepen. Maar de merels en de spreeuwen en vooral de roodborst zijn echte vechtersbazen. Ze gunnen een ander niets. Ook de bejaarden en zieken die voor het raam liggen hebben aan de vogels in de tuin een mooie afleiding. Hoeveel mensen hebben tegenwoordig een vogel in huis, een kanarie of een papegaai, ’n roepduif. Ook in het verzorgen, maar vooral ook ‘t bestuderen van zo’n kooivogel kan ons veel genot bezorgen.

Wat een vreugde en soms ook geldelijk voordeel heeft een duivenmelker niet aan zijn vogels. En het houden van vogels in ‘n volière bezorgt tegenwoordig veel mensen enorm plezier. In de volières worden tropische vogels gehouden. Inlandse vogels zoals vinken, sijsjes, putters en merels mogen niet in kooien gehouden worden. Dit is in strijd met de vogelwet.

Dan is er nog een andere groep vogelliefhebbers. De jagers. Ook dat is een veel beoefende sport. Men kan over de jacht zeer verschillend denken. Maar als de jacht met verstand wordt uitgeoefend, als er weidelijk wordt gejaagd zoals de term luidt, behoeft dit geen schade aan de vogelstand te berokkenen. In het verleden zijn echter veel jagers er wel schuldig aan dat onze roofvogels zoals sperwer, valk, buizerd praktisch in ons land verdwenen zijn. Want deze roofvogels (tegenwoordig spreekt men liever van stootvogels) lusten ook wel een jong haasje of konijntje, een fazant of patrijskuiken. En daar moet men afblijven, die zijn voor de jagers. Doe je dat toch, dan het geweer eronder. Wel jammer, dat deze stootvogels zo goed als verdwenen zijn, want ze hielden ook flink opruiming onder de duiven. En zo zijn we nu gekomen aan een overvloed van duiven, een duivenplaag.

Ook de wetenschapsmens heeft belangstelling in het vogelleven. Denk maar aan de studie en de proeven die tal van wetenschappelijke onderzoekers hebben genomen om een inzicht te krijgen in de trek en het orientatievermogen van de trekkers . Ook ringenonderzoek heeft ons veel geleerd van de vogels. Ringonderzoek bracht verheldering in de vraag hoe oud worden vogels? Langs welke wegen trekken ze? Waarheen trekken ze? Hoe snel vliegen ze tijdens de trek en nog tal van andere problemen. Tientallen boeken zijn verschenen, waarin deze onderzoekingen in het vogelleven wordt beschreven. De mens kan aan vogels en vogelstudie uren van genot beleven. Maar nogmaals geen nesten uithalen of nesten bekijken en opzoeken.

C. van Alphen