November 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
November en nog steeds geen echte herfst, althans dat is mijn persoonlijke mening. Geen gure slagregens, felle winden die zo lekker om het huis kunnen gieren, bladeren die kletsnat in je gezicht zwiepen als je even buiten bent…. Niet dat ik daar op zit te wachten hoor, maar het is toch een beetje een manco aan deze herfst vind ik. Mijn voorspelling is dan ook dat dit kwakkelgebeuren nog een paar weken aanhoudt en dat vervolgens de winter losbarst. Dikke grijs/witte wolken, gestaag naar beneden dwarrelende sneeuw. ’s Morgens wakker worden en een pak van zo’n 20 centimeter… Dus.

Een mens moet iets te wensen hebben nietwaar?

Het lijkt me gewoon geweldig dit jaar nog een vet pak sneeuw te hebben, lekker het bos in, sleetje mee, kinders rennen, trekken en duwen, moeders óp de slee.. Ja, ja, dat lijkt me wel wat. En dan zo medio februari een elfstedentocht. Om naar te kijken natuurlijk. Meedoen is voor mij niet weggelegd. Yep, helemaal goed.

Het wordt steeds warmer op de aarde, jawel en dat komt door onze fabrieken, uitlaatgassen, onze welvaart zeg maar. Dat is dan al bezig vanaf de IJstijd zeker?? Toen bouwden we onze eerste fabrieken, deden we al kernproeven, reden we met 2 auto’s per gezin naar het werk…. Hm. Ja het kan natuurlijk liggen aan het feit dat ik het niet begrijp ofzo maar volgens mij zit het zo niet helemaal in elkaar. Wie het mij kan uitleggen is welkom het te schrijven. Hoe dan ook het wordt steeds warmer en de weermannen en geleerden zijn er helemaal vol van. Hoe kom ik hier op? Geen idee, omdat ik sneeuw wil denk ik zo.

Goed. Deze maand iets nieuws. Ik ontving een telefoontje van iemand die mij spontaan vroeg of zijn epistel voor publicatie geschikt was. Op mijn: “Laat maar horen” kreeg ik een stukje enthousiasme over Dorst door de telefoon, in dichtvorm ook nog. Leuk, echt ontzettend leuk. Helemaal goed om in ons NieuwsuitDorst te plaatsen.
Zijn er ‘onder ons’ nog meer dichters, schrijvers in de dop??? Schroom niet en mail, bel of gooi bij mij in de bus!!

November voorzichtig…

Vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

1 december: Wereld Aids Dag doel
Stilstaan bij….
…mensen die leven met hiv/aids maar ook bij de gevolgen die deze epidemie met zich meebrengt;
…het feit dat we weten hoe aids te voorkomen en behandelen is, als wij dat willen;
…de ongelijkheid in deze wereld: leef je in Nederland en heb je hiv/aids, dan zijn medicijnen beschikbaar, leef je in armoede en heb je hiv/aids, bijvoorbeeld in Afrika,
dan ga je meestal nog dood aan de gevolgen van aids.

Steeds meer moskeeën
De komende vier jaar worden in Nederland bijna zeventig nieu­we moskeeën gebouwd of fors uitgebreid. De meeste verrijzen aan de randen van woonwijken. Dit blijkt uit onderzoek van AD onder alle 485 gemeenten. Deze ‘verbanning’ heeft volgens het onderzoek twee oorzaken: de noodzakelijke parkeergelegenheid en de groeiende anti-islamstemming. Na deze uitbreiding zal Neder­land minstens 450 officiële mos­keeën tellen, waarvan er 115 zijn gevestigd in de vier grote steden. Het aantal christelijke kerken bedraagt volgens schattingen van kerkverzekeraar Donatus nu nog ongeveer 4500, maar neemt gestaag af. Dit geldt met name voor katholieke kerkgebouwen. (AD)

Hulpbisschop benoemd
N.a.v. de benoeming van een hulpbisschop voor ons bisdom, schreef bisschop Muskens o.a. het volgende:
Zoals u al via kranten, radio en televisie hebt vernomen is Benedictus XVI als bisschop-coadjutor voor ons bisdom benoemd: Mgr. Dr. Johannes Hannannes Jozefus van den Hende, nu vicaris-generaal van de bisschop van Groningen- Leeuwarden.

Graag wil ik ook zelf dit door deze brief aan u meedelen en er mijn vreugde over uitspreken. Ik ken Hans van den Hende reeds zeventien jaar, met name vanuit de periode dat hij in Rome studeerde en ik daar rector was van het Nederlands College. Ik bewaar aan zijn verblijf op het college, aan zijn ijver en activiteiten in die periode goede herinneringen. Ik heb hem toen leren kennen als een man die communicatief en loyaal is. Hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de voortgang en uitgroei van de Friezenkerk en de gemeenschap daar om heen, o.a. door zijn regelmatige muzikale bijdrage aan de vieringen in genoemde kerk Later ontmoette ik hem weer in Nederland. Ik heb respect voor de wijze waarop hij enkele jaren geleden, tijdens de ziekte van de bisschop van Groningen-Leeuwarden, – het bestuur van het bisdom heeft waargenomen, correct en consistent.

Mgr. Johannes (Hans) van den Hende is op 9 januari 1964 geboren te Groningen. Na het gymnasium te Groningen, heeft hij theologie gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en heeft hij de Priesteropleiding aan het Ariënsconvict te Utrecht gevolgd. Hij is op 6 april 1991 priester gewijd te Groningen. Van 1989 tot 1994 heeft hij aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome gestudeerd (faculteit kerkelijk recht), waaraan hij promoveerde in april 1995. Hij is vicaris-generaal van de bisschop van Groningen-Leeuwarden sinds het jaar 2000, en o.a. (waarnemend) pastoor van een vijftal plattelandsparochies.

Laten wij hem van harte welkom heten in ons midden en hem onze medewerking toezeggen. Wilt u hem ondersteunen met uw gebed.

Pastorale scholing voor Vrijwilligers
Onze bisschop Muskens heeft een nieuwe aanzet gegeven om de Pas­torale Scholing van Vrijwilligers te bevorderen. Hij schrijft: “Ik hecht veel belang aan een goede vorming en scholing van gelovigen, die allerhande taken op zich nemen in de geloofsgemeen­schappen”. Als steun in de rug voor mensen die delen in de verantwoor­delijkheid voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. Samen met vertegenwoordigers van de Pastorale Scholen is een boeiend cursusaanbod ontwikkeld. Men verbindt zich daaraan niet voor één of twee jaar. Het betreft telkens afgeronde eenheden van vijf bijeenkomsten waarvoor men kan inschrij­ven. Die eenheden worden modules genoemd. Inschrijving voor één mo­dule verplicht niet tot deelname aan andere modules. Er zijn modules voor de verschillende werkvelden: liturgie, catechese en diaconie.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven of nadere informatie in­winnen: p/a Veemarktstraat 48 / 4811 ZH Breda / Tel. 076-52 23 444 / E-mail: akanters@bisdombreda.nl

SOS telefonische hulpdienst Noord-Brabant
Als pastor of parochiaan niet bereikbaar is….
Iedereen heeft wel eens een moment dat het allemaal teveel wordt: zorgen om de (klein)kinderen, stress op het werk, vragen bij de zin van het leven of verdriet om een dierbare overledene. U heeft hopelijk mensen om u heen, bij wie u terecht kunt: familie, vrienden, de pastor of een medeparochiaan. Maar soms staat u er toch alleen voor, op een stille avond bijvoorbeeld of midden in de nacht. Voor die momenten is SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant er voor u. Voor een gesprek met iemand die echt aandacht heeft voor u en uw verhaal. 24 uur per dag, 7 dagen per week zitten we voor u klaar om naar uw verhaal te luisteren. Ook als u anoniem wilt blijven, kunt u bij ons terecht. Uw gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. We zijn bereikbaar via 076 – 5218450 (lokaal tarief) of 0900 -0767 (5 ct/m). Wilt u liever chatten dan bellen, kijk dan op www.soshulp.nl.Misschien wilt u zelf uw oor aan een ander lenen? Word dan vrijwilliger bij SOS Telefonische Hulpdienst. Meer informatie vindt u op www.sosbrabant.nl. Uiteraard zijn we ook voor algemene vragen telefonisch bereikbaar.

SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant: Tijd voor een goed gesprek
BEL 0900-0767 (5 ct/m)
een luisterend oor – voor iedereen – 24 uur per dag – vertrouwelijk – anoniem

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van juni 1994

Na onze onderzoekingen in de Bloedpolder wandelen we langs de spoorlijn weer terug naar Dorst. Onge­twijfeld zal er dan wel een trein voorbij komen en dat was op de prentbriefkaart ook het geval. De kaart is in 1947 verstuurd naar Hilversum maar dat zegt tegelijk ook iets over de stoomlocomotief die u ziet want het heeft iets met de oorlog te maken. De machine doet nu zijn werk voor personenvervoer maar eigenlijk hoort die een goederentrein te trek­ken. De locomotief is namelijk afkomstig van het Amerikaanse leger en na de bevrijding hier als hulp voor de wederopbouw achter gelaten. Dat het een machine is die puur op trekkracht werd gebouwd en niet op snelheid is te zien aan de vijf drijfwielen. Snellopende stoomlocomotieven, die ver over de honderd kilometer per uur haalden, hadden minder drijfwielen maar die waren wel veel groter. De verklaring hiervoor zit hem in het ka­rakter van een stoommachine want deze levert bij elk toerental zijn maximale koppel. Dus grotere wielen leveren hogere snelheid bij een lager toe­ren­tal en daardoor minder slijtage.
Ik heb als kind deze zware legerlocomotieven nog zien en horen sjouwen met lachende en zwaaiende sol­daten als machinist en stoker er op. Ze trokken trei­nen beladen met oorlogsmateriaal zoals tanks, ka­nonnen, boten en verder alles wat een leger maar nodig heeft. Soms wel tachtig wagons per trein, zelf ge­teld! Het ging niet hard maar het was wel een efficiënte manier om oorlogsmateri­aal te ver­voeren want de wegen waren destijds niet bere­kend op grote goederenstromen.

Het stoomtijdperk is voorbij. Milieutechnische bezwaren maar ook aspecten als arbeidsomstandighe­den op de locomotieven hebben daarin de doorslag gegeven. Toch blijft een stoomlocomotief in bedrijf een fascinerend gezicht opleveren. Alles beweegt en de bijbehorende sis en pruttelgeluiden klinken als muziek. Geen wonder dat de stoomtrein, die enkele jaren geleden nog eens reed, veel kijkers trok!

Tot slot wens ik U nog een prettige vakantie!

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit het gemeentehuis

Projectopdracht evenementenbeleid
B. en w. hebben de projectopdracht vastgesteld die moet leiden tot nieuw beleid op het gebied van evenementen. Als tussenstap in het proces heeft het college besloten een notitie van uitgangspunten te laten opstellen.

Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen
In het kader van het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen heeft het college besloten 4 geactualiseerde en gedigitaliseerde conceptbestemmingsplannen vrij te geven voor (digitale) inspraak. Het gaat om de conceptbestemmingsplannen voor Oosterhout-Centrum, Oosterhout-Zuid, Industrieterrein Weststad 1 en 2/ Statendamweg en Industrieterrein Vijf Eiken.

Vrijwilligersdagen op 3 en 4 november 2006
Om nieuwe vrijwilligers te werven heeft het college besloten een voorbeeldfunctie te vervullen tijdens de landelijke ‘Make a Difference Day (MADD) vrijwilligersdagen’ op 3 en 4 november aanstaande. Ook de buurtbus Molenschot/Dorst werd aangedaan door een ambtenaar van de gemeente.

Doorontwikkeling Brandweer
Het college heeft kennis genomen van het voorstel van de Brandweer om te komen tot een geïntegreerde brandweerorganisatie. Het college steunt het voorstel en heeft besloten het Algemeen bestuur van de veiligheidsregio positief te adviseren over het voorstel.

Nieuwjaarsreceptie 2007
Het college heeft besloten de nieuwjaarsbijeenkomst te houden op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, te weten dinsdag 2 januari 2007. De openbare bijeenkomst begint om 16.00 uur in de publiekshal van het stadhuis.

Beantwoording vragen ex art. 41 over kunstgrasveld Dorst
Het college heeft een antwoord geformuleerd op de vraag van Groen Brabant over de risico’s van rubber infill die wordt toegepast bij kunstgrasvelden in Nederland en dus ook in Dorst. Zie publicatie in BN/De Stem.

Jongeren in de openbare ruimte
Om jongerenoverlast beheersbaar te houden heeft het college besloten akkoord te gaan met de voorgestelde samenwerking russen de partners in buurtbeheer op het brede terrein van ‘jongeren in de openbare ruimte’ en in te stemmen met het hiervoor opgestelde conceptconvenant. De portefeuillehouder jeugd is gemandateerd om, samen met de partners, het convenant definitief te maken. Ook heeft het college besloten akkoord te gaan met de aanschaf en implementatie van de applicatie “Samenleving in Beeld”.

Wijzigingen Algemene Plaatselijke verordening
Het college heeft besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op enkele punten te wijzigingen. Nadat de gemeenteraad de wijzigingen heeft vastgesteld, worden ze gepubliceerd op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl, de voorlichtingspagina van de gemeente in Weekblad Oosterhout en de kabelkrant van de lokale Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting (ORTS).

Geluidsschermen Dorst
Om de geluidssituatie van de woningen langs het spoor in Dorst te verbeteren worden geluidsschermen geplaatst. Het college heeft kennis genomen van de mogelijke varianten en heeft besloten dat de inwoners van Dorst hun stem kunnen uitbrengen voor een van de door de Welstandcommissie goedgekeurde varianten. Over dit onderwerp verschijnt een persbericht.

Rotonde Vijf Eikenweg
Onderdeel van de revitalisering van het bedrijventerrein Vijf Eiken is de aanleg van een rotonde op de Vijf Eikenweg. Het college heeft ingestemd met het plan. Het voorstel ligt gedurende vier weken ter inzage bij het informatiecentrum. Op 27 november a.s. wordt een inspraakavond georganiseerd.

Walther Hoosemans

+++

Nieuws uit de dorpsraad

De Bavelse Berg
Op 30 oktober 2006 was de Dorpsraad Dorst uitgenodigd voor een presentatie namens Gemeente Breda betreffende de Startnotitie Park Bavelse Berg. Even ter herinnering: In juli 2003 werd door Gemeente Breda het eindrapport gepresenteerd over de Bavelse Berg. In de eindconclusie en aanbevelingen ging men uit van de bouw van een grootschalige evenementenhal met daaraan gekoppeld een evenemententerrein voor buitenactiviteiten dat zou overlopen in een openbaar landschapspark. De ontwikkeling van de voormalige vuilstort ( De Bavelse Berg oftewel Park Mivervum) zou in een later stadium aan de orde komen. Het is bekend dat verschillende potentiële exploitanten afgehaakt hebben omdat het commercieel niet interessant bleek te zijn en Gemeente Breda dit hele project budgettair neutraal wilde houden. In 2003 hebben de Dorpsraad van Bavel en andere belangengroeperingen ingestemd met dat plan op basis van stringente voorwaarden. Dorpsraad Dorst heeft zich kritisch opgesteld en is niet akkoord gegaan met dat plan. De Startnotitie Park Bavelse Berg, gedateerd 25 oktober 2006, dat uitgewerkt is door Gemeente Breda en Grontmij Nederland B.V. gaat uit van andere voorwaarden dan opgesteld in 2003.

  • Naast de recreatieve functies worden er commerciële functies gepland waardoor het geheel een andere opzet krijgt. Er komt een Vrijetijds Shopping Centre
  • De buitenactiviteiten, daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan Popconcerten, zijn niet langer gelimiteerd tot 12 dagen per jaar, maar zijn uitgebreid naar 18 evenementen per jaar. Een evenement kan soms 3 of 4 dagen duren.
  • De toegang tot het complex is niet meer uitsluitend via de A 27, maar moet ook geregeld worden via een uitbreiding van de afrit Bavel van de A 58.
  • In 2003 ging men uit van een bezoekersaantal van 625.000 op jaarbasis. Alles bij elkaar opgeteld gaat men nu uit van ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar.
  • Het nieuwe plan voorziet in een Helihaven, passend in een internationaal netwerk voor zakelijk verkeer.

Vanuit Dorpsraad Bavel is men ongerust dat dit plan veel geluidsoverlast en verkeersproblemen gaat opleveren voor het dorp Bavel. Daarnaast levert het plan ook een extra belasting op voor het milieu in de vorm van fijnstof. Zonder dit Park scoort Bavel al zeer negatief bij metingen van fijnstof vanwege de A58 en de A27. Dorpsraad Dorst heeft al in 2003 krachtig geprotesteerd tegen de voorgestelde parkontwikkelingen op basis van verkeers- en geluidsoverlast. Ook hebben wij aangegeven dat bouwactiviteiten OP de voormalige vuilstort voorkomen dienen te worden. Laat die Berg met rust: er zit daar teveel gevaarlijke afval onder de grond. Dorpsraad Bavel vraagt binnenkort een gesprek aan met Wethouder Adank van Breda om hun ongenoegen te ventileren. Wij zijn gevraagd om namens Dorst hieraan deel te nemen.

Verkeer
Wij hebben inmiddels een reactie naar aanleiding van een gesprek op 20 september 2006 met Remi Kok, verkeersdeskundige van de gemeente. Op al onze punten die wij naar voren gebracht hebben over de verkeerssituatie in de Spoorstraat kregen wij een negatieve reactie. Het versmallen van de rijbaan en de 30 km-zône zijn volgens de heer Kok afgestemd met bewoners en Dorpsraad. Het landelijk karakter van de Spoorstraat dient gehandhaafd te blijven en daarbij passen geen parkeerstroken tussen Cypressenstraat en spoorwegovergang. Betreffende onze opmerkingen over de onduidelijke voorrangssituatie over de gehele Spoorstraat ontbreekt nog een reactie vanuit de gemeente. Naar de kapotte bermranden, veroorzaakt door (vracht) autoverkeer wordt gekeken door de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Dorpsraad reageert nog naar de gemeente hierover.

De vraag betreffende afsluiting voor autoverkeer van de Broekstraat tussen Baarschotsestraat en Rijksweg, i.v.m. een onveilige situatie voor fietsers, loopt ook al enige tijd. Recentelijk is er overleg geweest tussen ZLTO, betrokkenen en Dorpsraad, hetgeen geleid heeft tot een aanvaardbare oplossing. Deze is voorgelegd aan de gemeente voor invoering.

Met betrekking tot de Oude Tilburgsebaan deelt de gemeente mede dat er te weinig autoverkeer langs komt ( plm 25 voertuigen per etmaal tussen Taxusstraat en einde bebouwde kom) om aanvullende maatregelen in te voeren. Wij hebben verzocht om de telling uit 2002 en 2004 te up-daten.

Dorpspomp
De Dorpsraad gaat onderzoeken op welke manier er een oplossing gevonden kan worden voor de financiering van lopende kosten. Gemeente Oosterhout kan in zijn begroting geen mogelijkheid bieden om de jaarlijkse kosten van plm. € 150.00 te dragen!

Welkom in Dorst
De Dorpsraad Dorst heeft een initiatief afgerond om nieuwe inwoners in ons dorp namens ons allemaal van harte welkom te heten in onze woon- en leefgemeenschap. Naast de activiteiten-gids van De Klip, een welkomstkaart, informatie over het wel en wee van de Dorpsraad en een klein flesje wijn worden nieuwe inwoners persoonlijk kort benaderd door een lid van de Dorpsraad.

Surae
De openbare aanbesteding voor het natuurbad Surae loopt op dit moment. Het bestek, dat is het rapport waarin staat wat er van een mogelijke exploitant verwacht wordt en aan welke voorwaarden hij moet voldoen, is door een aantal partijen opgevraagd. Staatsbosheer verwacht dat zij voor het eind van 2006 een keuze gemaakt hebben met welke mogelijke exploitant zij in onderhandeling zullen gaan om tot een contract te komen. Ook bevestigt Staatsbosbeheer dat het de bedoeling blijft om het zwembad per seizoen 2007 weer te openen.

Geluidsschermen langs het spoor
We zijn weer een stap verder gekomen in de realisatie van geluidsschermen langs het spoor. Nadat in mei van dit jaar bekend geworden was dat gemeente Oosterhout de subsidie voor de aanleg van geluidsschermen en raildempers rond gekregen had zijn voorbereidende werkzaamheden gestart. Met o.a. Prorail, VROM, Welstand, Stedebouwkundige Afdeling, etc. is overleg gevoerd om na te gaan welke stringente wettelijke eisen en randvoorwaarden gelden voor zo’n project. Er is een gedegen studie verricht door de afdeling Bouwen, Wonen en Ondernemen van Gemeente Oosterhout om het geluidsscherm in te passen in de landelijke omgeving van Dorst. Eén en ander heeft geresulteerd in een besluit van het College op 31 oktober 2006 om via een voorkeurspeiling de mening te vragen van alle inwoners uit Dorst die stemgerechtigd zijn. Op 2 november hebben bewoners uit Dorst een brief ontvangen van Gemeente Oosterhout met daarin een update over de stand van zaken.

Op 16 november 2006 is een informatieavond georganiseerd in “De Klip” waarin een toelichting in woord en beeld gegeven zal worden over de verschillende typen schermen. Wij verwachten dat ook op deze avond mededelingen gedaan worden over trillingsdempers die aan de rails verbonden gaan worden. Wij zullen verslag doen van deze bijeenkomst via het web voor degenen die verhinderd zijn op 16 november.

Gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 kunt u uw voorkeur uitspreken door middel van een stembiljet.

Onze schatting is dat de realisatie van schermen en dempers toch nog even gaat duren. Na de keuze –welk soort scherm- komt er nog een aantal door de wet bepaalde inspraakrondes. Die zijn onvermijdelijk en kosten tijd! We hebben in Dorst nu dertien jaar geduld gehad om te komen waar we nu zijn. Er zit schot in en het gaat nu echt gebeuren!

Wij blijven u op de hoogte houden.

+++

Bijenteelt, voorheen en thans

De betekenis van de bijenteelt. In Brabant heette oudtijds een bijenhouder bieboer. In Gelderland imker of iemker. In het Gelders dialect heet een bij ieme of imme. Bieboer was een vak, ‘t gaf in de oude tijd tot ± 1850 een zeer goed bestaan. Op de Brabantse dorpen waren in vroeger jaren de mulder (molenaar) en de bieboer de welgestelde mensen van ‘t dorp. ‘t Klinkt voor ons ongelooflijk. Toch begrijpelijk. De mulder leefde van de wind, die de wieken in beweging bracht. ‘t Kostte hem niets. De bieboer leefde van de biekes. De hei was zijn productiegebied. Ze hadden beiden weinig bedrijfskosten.

Om dat alles te kunnen begrijpen, moeten we ons goed voorstellen wat de bijen ons leveren. Honing en was. Dat waren in oude tijden 2 kostbare en ook onmisbare producten. Suiker was in de westerse landen onbekend. Als men iets zoet wilde maken (koffie, pap) deed men dat met honing. Honing was het enige zoetmiddel. Oudtijds dus een noodzakelijke levensbehoefte voor ieder gezin. En volgens de geldswaarde van die tijd was honing vrij duur. In China en Japan, India kende men allang suiker. Rietsuiker op primitieve wijze uit suikerriet bereid. De kruisvaarders leerden deze rietsuiker in het H. Land kennen. Na de kruistochten in de 10de en 11de eeuw nam de handel met oosterse landen toe. De rietsuiker kwam zo ook steeds meer in de westerse landen. Maar ‘t bleef lang een weeldeproduct, veel te duur voor een normale burgerbeurs. Maar de eerste concurrent van de honing was er.

Na de ontdekking van Amerika (Cuba is het suikerland) nam de wereldhandel toe. Het vervoer werd steeds sneller (stoomschepen) en zo daalde geleidelijk de suikerprijs; nog erger werd dit na de Napoleontische tijd toen in West-Europa de suikerbietenteelt ontstond. Rietsuiker en bietsuiker hebben honing als zoetmiddel verdrongen. Honing werd meer een lekkernij op de boterham.

Door de wereldhandel kreeg de inlandse honing enorme concurrentie van de suikerbieten. De honingprijzen zakten sterk.

De meeste honing was in oude tijd de heidehoning. Enorme heidevelden strekten zich in Brabant, Gelderland, Drente uit. Daar haalden de bijen de honing. Daar lag voor de korfimkers het productiegebied (gratis) .

Nu kwam rond 1900 steeds meer kunstmest in gebruik. Grote gebieden werden ontgonnen en omgezet in akker en weiland. Bovendien ging men steeds meer heide beplanten met grove den voor mijnhout. De honingweide verdween dus meer en meer. De imkerij kwam steeds meer in de knel. De kost was er niet meer mee te verdienen. De grote bieboeren met 100, 200, soms 300 korven verdwenen.

Het tweede product, de was. Was is de grondstof voor de kaarsen. En tot ver in de late Middeleeuwen was de kaars het enige verlichtingsmiddel in huis. Bijenwas kon niet gemist worden en deze onmisbaarheid bepaalde de kostprijs. Vooral de kloosters en die waren er zeer veel, hadden voor hun eredienst veel was nodig. De kloosters waren grootgrondbezitters. De pacht werd aan de kloosters in natura met was betaald. Trouwens elk klooster had zelf een bijenpater of bijenbroeder.

In later tijd kwam als eerste concurrent van de was het koolzaad en raapolie, die in lampjes werd gebrand. Nog later kwam petroleum met z’n bijproducten aardwas (paraffine en stearine) die tot kaarsen werden verwerkt. Later kwam elektriciteit als verlichtingsmiddel.

Bijenwas verloor totaal zijn betekenis als verlichtingsmiddel . De was (bijenwas) was alleen nog nodig voor kaarsen op het altaar in de katholieke kerk. Gevolg: de wasprijzen daalden enorm. De 2 bijenteeltproducten werden zeer goedkoop, de bijen en de hei verdwenen en zo verdwenen ook de grote bieboeren en bijen houden was geen bestaan meer. Beroepsbijenteelt is in ons land verdwenen. Alleen uit liefhebberij, als hobby en een zeer mooie hobby, worden nog bijen gehouden. Maar ook steeds minder.

Behalve als liefhebberij heeft bijen houden toch zin. Ook al leverden de bijen géén honing en géén was, dan moesten we toch bijen blijven houden. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving. Het heeft heel lang geduurd voor men het verband tussen bloem – bij – vrucht zag. De betekenis van de bestuiving dus. Als er geen bijen op de fruitbomen komen krijgen we geen enkele appel, peer, kers, pruim, perzik, aalbes kortom geen fruit. Fruittelers en ook de koolzaadteler kennen de betekenis van de bij als bestuiver.

Bekend is de spreuk van de 4 B’s. BBBB: Bezige Bijen, buigende bomen. Druk vliegende bijen, zwaar beladen fruitbomen.

C van Alphen

+++

Fanfare Sint Joris

Beste Dorstenaren,
Als inwoner van Dorst , werd ik Kerst 2004 geïnspireerd tot het schrijven van een ode aan ons onvolprezen kerkdorp. In de wetenschap dat de plaatselijke fanfare in 2006 het 80-jarig bestaan zou vieren, gebruikte ik deze oudste dorpsvereniging als een vaste waarde en rode draad voor en door mijn lied. Een en ander heb ik gedicht op de muziek van mijn Vlaamse kunstbroeder Lieven Tavernier, die de componist is van “De Fanfare van Honger en Dorst”. Onder die titel werd het nummer ondermeer vereeuwigd door de Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers. Ik zou zeggen: luister eens naar die mooie melodie en zing zelf mee in huis, tuin en keuken. Of onder de douche, natuurlijk. Mijn lied is zo simpel als wat en iedereen zingt het zo mee. Veel plezier en lang leve Dorst !

copyright 2004 Kees Schep; alle rechten voorbehouden

De fanfare Sint Joris uit Dorst
1.
Ergens in Brabant
precies waar da’k woon
dichtbij de bosrand
daar ligt zo’n gewoon
wonderschoon kerkdorp
gehuld in het groen
ge woont ‘r op een steenworp
van de Sinter Marcoen
De haan op de toren
kreeg twee poten mee
da kom nergens voor en
da mag op tv
En al tachtig jaren
speelt uit volle borst
de dorpsfanfare
Sint Joris uit Dorst
de dorpsfanfare
Sint Joris uit Dorst

2.
De wereld die draait maar
die doet wat ie wil
maar hier staat ie zomaar
soms eventjes stil
De mensen die doen raar
’t is één duiventil
maar hier komde zowaar
tot rust, da’s ’t verschil
Ze steken hier dankbaar
de draak mee de stad
in Dorst is de aarde
gelukkig nog plat
En al tachtig jaren
speelt uit volle borst
aldaar de fanfare
Sint Joris uit Dorst
juist daar de fanfare
Sint Joris uit Dorst

3.
s’Lieveheer heeft hier kwistig
mee heerlijks gemorst
al blijft de naam mistig
we drinken op Dorst !
De katers en katten
gaan mee carnaval
d’r eigen bezatten
op ’t Kattegatbal
De bedevaartganger
trekt trouw naar de mis
die komt al zolang er
hier Maaikes Dorst is
En al tachtig jaren
speelt uit volle borst
tussen hemel en aarde
Sint Joris uit Dorst
de eerwaarde fanfare
Sint Joris uit Dorst

4.
In Dorst is van alles
en nog wat te doen
in elk geval is
’t bij ons nog as toen
de scherpschuttersschare
zo’n tachtig jaar terug
vroeg om een fanfare
daarna ging het vlug
De rust is gebleven
het zicht hemelsbreed
’t verenigingsleven
telt clubs bij de vleet
En al tachtig jaren
speelt uit volle borst
alsmaar de fanfare
Sint Joris uit Dorst
alsmaar de fanfare
Sint Joris uit Dorst

5.
De vrijwillige brandweer
blust steeds secuur
iedere brand weer
mee ’t heilige vuur
Neerlandia voetbalt
en wordt elk seizoen
as ’t effe wa meevalt
gewoon kampioen
De Tendo, de kaartclub
de gym, ’t jeu de boules
’t zorgt voor een waar stuk
dorpsgevoel
En al tachtig jaren
speelt uit volle borst
voorwaar de fanfare
Sint Joris uit Dorst
hoor maar, de fanfare
Sint Joris uit Dorst

6.
Soms staat Dorst op stelten
of is’t kermis in’t klein
of rollen de centen
op ’t jaarmarktfestijn
De wandelvierdaagse
loopt as ’n trein
’t is zelfs voor de traagste
nog goed voor de lijn
De Wando die wandelt
al kweenie hoelang
die zijn d’r bekant wel
tig jaar aan de gang
En al tachtig jaren
speelt uit volle borst
de vermaarde fanfare
Sint Joris uit Dorst
als een vaste waarde
Sint Joris uit Dorst

7.
’t Klooster zat lang in
het dorpshuis de Klip
de rots in de branding
in Dorst een begrip
De jeugd heeft de toekomst
de Kaszah is wel ’t
minst dat hen toekomt
da kost toch geen geld
De kinderen spelen
en leren op school
ze zijn met zovelen
ze groeien as kool
En al tachtig jaren
speelt uit volle borst
elk jaar de fanfare
Sint Joris uit Dorst
de bejaarde fanfare
Sint Joris uit Dorst

8.
In Oosterhout zwemmen
z’in ’t geld door Surae
tot bos te bestemmen
een surrealistisch idee
Denk goed aan de buren
ons geld telt óók mee
of voortaan besturen
we zelf Dorst aan Zee !
Hoe loom klinkt het koper
dat blinkt als puur goud
en zingt door het lover
het klinkt zo vertrouwd

Want al tachtig jaren
speelt uit volle borst
de dorpsfanfare
Sint Joris uit Dorst
hoor ‘s, Sint Joris
Sint Joris uit Dorst
sonoor is de klank
van Sint Joris uit Dorst

copyright 2004 Kees Schep

+++

Nieuws van de peuterspeelzaal

Afscheid juf Carla
Op vrijdag 15 september heeft “juf” Carla afscheid genomen van de peuterspeelzaal.Carla heeft zich jarenlang vol enthousiasme ingezet voor De Dorstse Rakkertjes. Wij (peuters, leidsters en bestuur) zullen haar gaan missen de komende tijd. Wij wensen Carla heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan. Nogmaals bedankt voor alles Carla! Gelukkig hebben we al weer snel een andere vrijwilligster gevonden, die ons wil bijstaan op de peuterspeelzaal. Jacqueline Smulders is vanaf 20 september iedere woensdag en donderdag komen meedraaien in de groep. Ook haar wensen we alvast veel succes en plezier!

Speelhuisje
Wellicht heeft u het al gezien bij de peuterspeelzaal. Sinds kort heeft de peuterspeelzaal een nieuw speelhuisje. Dankzij de financiële bijdrage van het Oranjefonds heeft het bestuur de nieuwe aanwinst kunnen verwezenlijken. De peuters zijn er zeer blij mee en maken er dankbaar gebruik van.

Dorstse Rakkertjes en Marcoen
De samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de Marcoenschool (Delta onderwijs) zal in de komende maanden meer aandacht gaan krijgen. Het bestuur van Delta onderwijs heeft een project gestart om de samenwerking tussen het basisonderwijs en de voorschool (peuterschool) te gaan optimaliseren. Mede dankzij dit project wordt de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de Marcoenschool beter op elkaar afgestemd. De onderwijskrachten, ouders maar zeker ook de kinderen zullen hier in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Het bestuur en de leidsters van de peuterspeelzaal zijn zeer verheugd met het initiatief van Delta Onderwijs.

Jaarvergadering
Op 25 oktober heeft de jaarlijkse jaarvergadering van de peuterspeelzaal plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomst is de ouders te informeren over het wel en wee van de peuterspeelzaal. Daarnaast is het voor ouders een goede gelegenheid om kennis te maken met het bestuur, leidsters en natuurlijk de ouders. Het bestuur koppelt aansluitend aan deze vergadering ook een themabijeenkomst. Dit jaar heeft een medewerkster van Theek5 uitleg gegeven over deze nieuwe organisatie in de gemeente Oosterhout.

Brandweer
Tijdens de zomervakantie zijn we opgeschrikt door een brand in de berging van De Klip. Deze berging is gelegen naast de peuterspeelzaal. Mede naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de peuterspeelzaal, tezamen met het bestuur van de Klip, contact opgenomen met de brandweer in Dorst. Om beter te zijn geïnformeerd hoe moet worden gehandeld bij een calamiteit, vinden in de komende tijd nadere instructies plaats. We zijn zeer blij met deze medewerking van de brandweer.

Decembermaand feestmaand
Natuurlijk is dit ook op de peuterspeelzaal van toepassing. Zo zal de sinterklaasviering speciale aandacht krijgen in de komende weken. En nadat de goedheiligman Nederland weer heeft verlaten, wordt de kerstboom opgetuigd. In de laatste lesweek voor de kerstvakantie wordt met alle peuters gezamenlijk een kerstonbijt genuttigd. En dat is een heel grote happing voor de peuters.

Informatie en aanmelding
Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer weten over de peuterspeelzaal. Heeft u een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, dan kunt u uw kind inschrijven. Er is op dit moment geen wachtlijst. Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met Peggy Degens (bestuurslid) tel. 411080 of Anton van Alphen (voorzitter) tel 413060.

+++

Kerststal

Aan alle inwoners van Dorst,
Wij als carnavalsvereniging “De Dorstlessers” gaan dit jaar alweer voor de tiende keer de kerststal opbouwen op het Dorpsplein. Afgelopen jaar hebben wij wederom een heleboel positieve reacties gekregen. Zo hingen er ook weer veel leuke kerstwensen in de kerstboom. Dit jaar willen wij zoals u van ons gewend bent, op twee zaterdagen kerstbomen verkopen. Daarom zijn wij op 9 en 16 december van 10.00 uur tot 16.00 uur op het Dorpsplein te vinden. Mensen kunnen dan een mooie kerstboom uit ons uitgebreide assortiment kiezen. Vanzelfsprekend worden uw kerstbomen in Dorst weer aan huis bezorgd.

Alvast fijne feestdagen, C.V. “De Dorstlessers”