Juli 2006
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
…”Gezien het aantal belangstellenden (‘s middags 3 en ‘s avonds 5) schrikt men blijkbaar niet meer zo gauw van een aantal inbraakmeldingen en denkt men dat zijn/haar huis wel goed beveiligd is!”

Nee, ik val niet onbewust in herhaling en ja, dit stukje was inderdaad vorige maand te lezen op de site en de papieren uitgave.

Treurige opkomst.

Aan onze wijkagent schreef ik het volgende:

Beste Yuksel,
Allereerst wil ik even kwijt dat ik het een zeer bedroevende opkomst vond op 18 mei. Ongelofelijk eigenlijk aangezien me via de ‘roddelpers’ te Dorst toch vaak genoeg berichten bereiken dat ‘men’ vindt dat de veiligheid in ons prachtige dorp hard achteruit gaat. Dat mensen hier zelf iets aan kunnen doen schijnt maar niet door te dringen. Helaas waren wij enige tijd geleden ook één van de gelukkigen die ’s morgens onze auto leeg vonden omdat we zo dom waren geweest het frontje van de cd speler te laten zitten. De bijeenkomst kwam voor ons dus te laat in die zin (hehe). Aangezien wij van oorsprong uit de ‘grote stad’ komen waanden we ons veilig hier, poortdeur ’s nachts niet op slot, deur gewoon open als je eventjes naar de buren loopt… met als gevolg dat er een fiets uit de tuin werd gestolen! Ontzettend dom van onszelf maar ook treurig dat het steeds erger wordt hier.

Maar goed, hierbij de nieuwste versie van Nieuws uit Dorst waarin je ons laatste avontuur op gebied van veiligheid kunt lezen (even dit…) Het lijkt erop dat we pas iets aan de veiligheid gaan doen als ons persoonlijk iets is overkomen. Ik zal volgende maand proberen nog een ‘stichtelijk’ woord te richten tot de bewoners van Dorst. Mijn eigen ervaringen eens opschrijven.. wie weet zet het anderen alsnog aan het denken…

Persoonlijk kan ik stellen dat onze woning uitermate goed is beveiligd dus het binnenkomen van boefjes zie ik zo snel niet gebeuren. Helaas blijkt uit bovenstaande dat dat helaas niet voldoende is. Wij moesten eerst het e.e.a. laten gebeuren voor we maatregelen namen. Laat het jou niet overkomen!!!

Neem de moeite eens om te informeren wat je nog meer kunt doen om diefstal te voorkomen. De politie heeft een eigen site waar van alles op te vinden is! www.politie.nl.

Met vriendelijke groet, Wilma van Dijk-Stolk

+++

Nieuws uit de Parochie Heilige Marcoen

Lekker fietsen
Na dagenlang regen was het eindelijk droog op zondag 28 mei. Gelukkig voor die mensen die op de fiets langs kerken en kapellen in onze regio trokken. Dorst ligt niet altijd op de route, maar toch mochten we in onze kerk ongeveer 80 bezoekers begroeten. Voor kof­fie, thee, frisdrank en wat lekkers was goed gezorgd. Men bleef dan ook graag even plakken voor­dat de tocht werd hervat. Dat de fietstocht al om 11.00 uur begon, terwijl op dat tijdstip in Dorst de zondagsviering begint, zal een volgende keer worden voorkomen. De organisatie was in handen van de parochies Antonius, Verrijzenis, Dorst en Oosteind. Frank van den Burg was in Dorst verantwoordelijk voor de organisatie, een taak die bij hem in goede handen was.

Een teamleider voor de regio
Het pastoresteam van onze regio (Oosterhout, Den Hout, Dorst en Oosteind), heeft uit haar midden een teamleider gekozen, een keus die door de bisschop werd goed­gekeurd. Marion Oorvers, eerstaanspreekbare pastor voor de Antoniusparochie, zal deze taak op zich nemen. Nog niet eerder had het pastoresteam (nu bestaande uit 7 pastores) een teamleider, wat vooral door dekenaat en bisdom als een gemis werd ervaren. We zullen zien en vast ook horen hoe e.e.a. zich in de praktijk zal ontwikkelen.

Pastor Ton van Balveren

+++

Groeten uit Dorst – uit Nieuwsblad Dorst van februari 1994

De kop van het nieuwe jaar is er weer af en als U dit leest is het inmiddels Februari. We hebben nieuwjaar gevierd met een goed georganiseerde nieuwjaarsreceptie in de Klip. Thomasvaer en Pieternel brachten weer een prima verhaal met leuke woordspelingen zoals die over burgemeester Ligtvoet! Ik heb bijna heel Dorst gezien, let wel gezien. Gesproken niet want de muziek was wat hard. Misschien ga ik tegen volgend jaar maar een cursus liplezen volgen! Maar nu gaan we gelukkig de lente tegemoet. Ik hoor al een enkele carnavalsdeun en de bollen in de tuin beginnen uit te lopen. Een goede gelegenheid om een stuk van de wandeling te gaan maken die in de vier volgende kaarten beschreven zal worden.

We beginnen onze wandeling in de Baarschotsestraat die overigens vroeger Koeistraat heette. Deze straat is altijd van groot belang geweest voor Dorst. Niet alleen omdat Harry Claasen er woont maar ook omdat deze straat in vroeger dagen de doorgaande weg van Breda naar Tilburg was. De Rijksweg is pas veel later aangelegd. Ook de loop van de straat is interessant want die groeide door de eeuwen heen vanuit een voetweg die ontstond op plaatsen waar het vooral in de winter niet te vochtig was. Als U vanuit de Baarschotsestraat naar het zuiden kijkt is, vooral bij de spoorlijn, goed te zien dat het terrein in die richting afloopt. Waar de Rijksweg nu ligt was het vroeger moerassig en deze weg loopt dan ook gedeeltelijk over een dijk.

De foto is genomen vanaf de spoorlijn in de richting Dorst en de kaart dateert uit 1980. Links de boerderij van de Bont. De boerderij is na een brand herbouwd maar de twee bomen links op de foto staan er nog. In de verte de boerderij van Van Dorst. De melkbussen van Simon Aarts staan nog op straat. Een beeld dat we als gevolg van de melktanks nu ook niet meer kennen. Dus ook hier de nodige veranderingen.

Groeten, Jos van Alphen

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Consultatiebureau Dorst
Reeds meerdere malen heeft Dorpsraad Dorst verzocht, bij gemeente Oosterhout en Kruiswerk Mark en Maas, om vestiging van een consultatiebureau te heroverwegen. In een brief, gedateerd 19 juni 2006, heeft de gemeente Oosterhout laten weten dat zij dit besproken hebben met kruiswerk Mark en Maasmond. Dit heeft echter niet geleid tot de intentie om opnieuw een locatie in Dorst te vestigen!

Het Speelbos
Op woensdag 28 juni 2006 is door Staatsbosheer het speelbos aan de Hoevestraat formeel geopend. In het bijzijn van een behoorlijk aantal kinderen, maar zeker ook vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen en niet te vergeten ouders en grootouders werd door het op laten stijgen van ballonnen, het startsein gegeven om “vrij’ te kunnen spelen. Daarvoor is een aantal klimtoestanden geïnstalleerd, gesponsord door de Rabobank Amerstreek. Maar in het speelbos mogen kinderen hutten en zandkastelen bouwen en alles wat zij kunnen bedenken. Eén ding mag niet: vuurtje stoken! Het is zoals Wethouder Jan Boers opmerkte interessant dat vroeger het hele bos beleefd werd als “Speelbos”, nu zijn het nog maar zo’n acht hectaren. De inrichting van het speelbos is nu nog minimaal. De bedoeling is om op den duur meerdere sponsoren te vinden die een constructie of speeltoestel schenken. Wat er nu staat is een goed begin en past in de uitvoering van “Boswachterij Dorst; het bos van de éénentwintigste eeuw”.

Geluidsschermen en raildempers
Gemeente Oosterhout is druk bezig om de geluidsschermen en raildempers via een plan om te zetten naar realiteit. Nu de financiering rond is moeten er met allerlei instanties afspraken gemaakt worden over de invoering. De Dorpsraad heeft inmiddels al een aantal vragen toegespeeld gekregen vanuit inwoners uit Dorst. Zoals: waar komen de schermen precies en tot welk punt, zowel aan de zuid- als aan de noordkant van de spoorlijn, hoe hoog worden de schermen en van welk materiaal? Waar komen de raildempers en wat is het exacte effect hiervan? Wij spelen die vragen door aan de betreffende afdeling, dus mocht u nog vragen hebben en u wilt die doorspelen via de Dorpsraad: laat het ons weten! Wij verwachten dat er dit najaar een openbare bijeenkomst gehouden zal worden in Dorst waarbij de plannen voorgelegd zullen worden en er mogelijkheid is voor inspraak.

Dorpsraad Dorst bestaat uit: Gerard Verhagen, Saskia Vermeulen, José den Ronden, Cor Klik, Stan Claasen, Monique Braat en Wilma Broers (secretariaat).

+++

Geschiedenis van Dorst

De woonomgeving
Ook het gebied met de veldnaam Koeistraat bestaat uit twee gedeelten. Tegenwoordig wordt de gehele weg vanaf de Spoorstraat tot de overweg Baarschotsestraat genoemd. Vroeger werd deze naam alleen gebruikt voor het gedeelte wat tussen de twee gebieden van de Baarschot in lag. Het eerste gedeelte van de straat werd vroeger Koeistraat genoemd. In het bevolkingsregister van 1921 tot 1938 komen we deze straat nog als Koestraat tegen.

Na de bezetting door Napoleon kwam koning Willem 1 in Nederland aan de macht. Hij werkte hard aan de opbouw van het land. Onder zijn leiding begint in Nederland de industriële revolutie op gang te komen. De koning laat dan ook kanalen en wegen aan leggen om de belangrijke plaatsen in het land beter bereikbaar te maken. Daar Brabant een lange maar smalle provincie is wordt op zijn initiatief een weg aangelegd van Bergen op Zoom naar ’s-Hertogenbosch. De aanleg van deze weg gebeurt ongeveer in dezelfde periode als de opmetingen voor het kadaster. We zien dan ook in het gebieden van de Koeistraat en Breedven dat een aantal percelen door de aanleg van de Rijksweg gesplitst zijn. De percelen die door dan ook door de Rijksweg in tweeën gedeeld worden krijgen bijvoorbeeld het nummer 180 en 180a. Op nevenstaand detail van het gebied is de weg in het midden de Rijksweg. Links boven is de Koeistraat en een klein stukje van het Broekstraatje te zien. Op de hoek van deze twee wegen staat nu de boerderij van de familie van der Hoofden.

Het grootste gedeelte van het gebied, ruim 29 ha, wordt gebruikt als landbouwgrond. Het stukje moeras is in het zuidwesten van het gebied, grenzend aan de Rietschotten, te vinden.

In de twee volgende afleveringen zal ik verder ingaan op de twee delen van de Koeistraat.

Wordt vervolgd, Piet van Beek

Literatuur:
Regionaal Historisch Centrum Tilburg: Kadasterkaarten sectie K blad 1.

+++

Uit Nieuwsblad Dorst van juni 1971

De bestuiving
Het verband dat er bestaat tussen bloembezoek door insekten en de bestuiving en zaadvorming bij de bloem, kent men nog maar betrekkelijk kort. De insekten, bijen, hommel, vliegen, wespen bezoeken de bloemen. Ze halen daar honing (nectar) en stuifmeel. Men zag de stuifmeelkorrels aan de haren zitten. De bijen vegen het stuifmeel met voorpoten bijeen en brengen het als klompjes aan de achterpoten. De oude bieboeren noemen die stuifmeelkorreltjes “broekskes”. Hij zag de haalbijen in het voorjaar graag “gebroekt”, dus met stuifmeel aan de achterpoten thuiskomen, want stuifmeel is rijk aan eiwit. Vers stuifmeel bevorderde de ontwikkeling van het bijenvolk. Maar of er nu in die bloem nog meer gebeurde en wat voor betekenis het insektenbezoek voor de bloem betekende, daar had men geen notie van. In 1793 beschreef een Duitse geleerde, C.K. Sprengel, voor het eerst de bestuiving van de bloemen. Maar de geleerde wereld besteedde weinig aandacht aan zijn betoog en zijn onderzoekingen. Wat gebeurt er eigenlijk tijdens het insektenbezoek in de bloem? Als een bij of hommel in een bloem kruipt om nectar te puren, kleeft het stuifmeel aan de haren. Bezoekt de bij nu een andere bloem, dan komt het stuifmeel op de stempel terecht. De inhoud van het stuifmeelkorreltje dringt door het kanaaltje in de stijl en verenigt zich met een eitje in het vruchtbeginsel. Stuifmeel op de stempel brengen, is bestuiving. Het verenigen van de inhoud, de stuifmeelkorrel, met een eitje is bevruchting. Pas wanneer alle of althans de meeste eitjes bevrucht zijn, groeit het vruchtbeginsel uit tot een vrucht met zaad. Er zijn twee soorten bestuiving. Zelfbestuiving en kruisbestuiving.

  1. Bij zelfbestuiving komt stuifmeel uit de meeldraden op de stempel van dezelfde bloem. Bij veel planten, o.a. onze fruitbomen, geeft zelfbestuiving geen vrucht. Ze zijn onvatbaar voor eigen stuifmeel. Men noemt dat zelfsteriel.
  2. Kruisbestuiving: Er komt stuifmeel uit een bloem op de stempel naar een andere bloem. In die andere bloem van dezelfde plant dan spreekt men van buurbestuiving of enge kruisbestuiving. Is de bestoven bloem van een andere plant van dezelfde soort, natuurlijk, dan heeft men kruisbestuiving. Kruisbestuiving kan gebeuren door de wind (windbestuiving). Komt veel voor, o.a. rogge, berk, eik, beuk, tamme kastanje, grove den. Of door insektenbestuiving.

De beste bestuivers zijn de honingbij. Zij zijn n.l. bloemvast; d.w.z. als een bij uitvliegt en de eerst bezochte bloem is een appelbloem, dan bezoekt zij die dag alleen appelbloesem. De bij heeft dus alleen appelbloesemstuifmeel aan haar haren en de bestuivingskans is zeer groot.

Ons fruit, appel, peer, kers, kruisbes, framboos, geven alleen vrucht bij kruisbestuiving. Begrijpelijk dus, dat in boomgaarden vaak bijen zijn. Door het bevliegen van de bijen krijgen we meer fruit. Zo zien we weer, dat al is de betekenis van was en honing niet zo groot meer, we de bijen niet kunnen missen voor de bestuiving van ons fruit en vele andere planten. Soms is insektenbezoek ongewenst, o.a. bij komkommer . De komkommerplant geeft ook vrucht zonder bestuiving. We krijgen dan komkommers die overal mooi even dik zijn. Wordt de komkommerplant bestoven, dan wordt het ene eind veel dikker dan het andere. De vrucht is dan misvormd en onverkoopbaar. De tuinders noemt deze bestoven, misvormde komkommers “zaadkonten”.

C. v. Alphen

+++

Uit het Wando Journaal van juni 1971

Losplaats te Dorst
1924: Losplaats te Dorst.

5 Januari: Staatsbosbedrijf meldt aan B. en W.: Geruime tijd reeds zijn onderhandelingen gevoerd tussen N.S. en Steenfabriek Dorst, Boerenbond Dorst en Staatsbedrijf om de bestaande losplaats bij de halte Dorst, die nu een zuiver privé karakter draagt, te behouden en dusdanig te veranderen, dat zij ook kan benut worden door leden van de Boerenbond en het Staatsbosbedrijf. N.S. heeft aan de Steenfabriek doen weten, dat de aanwezige spoorverbinding met wissel en kruising voor het huidige verkeer te licht is te achten, deze door zwaarder materieel moet worden vervangen. Deze kosten, op f. 7.500,– geraamd, zouden door de N.S. moeten worden gedragen. Ofschoon de spoorverbinding door de N.S. zeer op prijs werd gesteld, achtte zij de kosten voor de verbetering te hoog, zodat zij mede ten gevolge der hoge vrachtprijzen het plan opvatte om de overeenkomst met de spoorwegen op te zeggen en door middel van een smalspoor een verbinding te maken met het Wilhelminakanaal. Daar bedoelde verbinding niet uitsluitend door de N.V. wordt gebruikt, maar ook door de Boerenbond en het Staatsbosbedrijf, is voorlopig overeengekomen, dat de belanghebbenden gezamenlijk jaarlijks een vergoeding zullen betalen als bijdrage in de kosten, verbonden aan de vereiste verzwaring van het spoorwegmateriaal en het onderhoud. Voorts zal de spoorverbinding worden uitgebreid, zodat het laden on lossen zal worden vergemakkelijkt. Met de direktie van de N.S. en de belanghebbenden zal nu de volgende regeling worden getroffen: De N.V. staat aan de Spoorwegen om niet af de bestaande verbinding, geschat op f. 7.500, –. Van dit bedrag zal jaarlijks door de gebruikers der spoorverbinding een rente van 5% (f. 375,–) worden vergoed. Deze voorwaarde is zeer billijk te achten. De direktie der N.S. vraagt als vergoeding voor de wijziging, uitbreiding en onderhoud jaarlijks een bedrag van f. 488,–. In totaal behoren de gebruikers dus per jaar te betalen f. 488,– + f. 375,– = f. 863, –, behalve de raccordementskosten, (geraamd wordt, dat jaarlijks gelost en geladen zullen worden 300 wagons door de N.V. en 150 wagons door het Staatsbosbeheer en de Boerenbond. In verhouding tot het aantal wagons zal de vergoeding worden betaald. Teneinde los- en laadplaats aan zijn doel te doen beantwoorden, is het noodzakelijk om een nieuwe verbindingsweg tussen losplaats en publieke weg te maken. De bestaande toestand is geheel onvoldoende en niet zonder gevaar voor het verkeer in verband met de zeer scherpe en moeilijk te nemen bocht nabij de halte. In verband met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg, stelt de N.V. kosteloos beschikbaar een strook terrein ter breedte van 9 m., deel uitmakende en grenzende aan de Zuidzijde der percelen K1241 tot 1244. Bovendien is de N.V. genegen ten behoeve van de vergroting der losplaats perceel K 907 kosteloos af te staan. Aangezien het algemeen belang van Dorst en Oosterhout wordt gediend, zal de N.V. er prijs op stellen, bovengenoemd perceel kosteloos aan de Gemeente over te dragen, onder voorwaarde dat de weg een publiek karakter zal dragen. Bedoelde weg zal op kosten van de N.V., het Staatsbosbedrijf en de Boerenbond met zand worden opgehoogd. Ten aanzien van de bestrating met keien en het onderhoud daarvan vleien de belanghebbenden zich evenwel met de hoop, dat de gemeente Oosterhout een en ander voor haar rekening neemt. Het is toch o.i. een algemeen en dus een gemeentelijk belang, dat de buurtschap Dorst en omgeving een behoorlijke los- en laadplaats met verbindingsweg heeft. De welvaart van een streek hangt toch nauw samen met een goede spoorverbinding en het staat volgens ons onomstotelijk vast, dat de door Uw gemeente te maken onkosten ruimschoots zullen worden goedgemaakt door de grotere welvaart, welke door een en ander het gevolg zal zijn. Waar alle belangstellenden zich een min of meer groot offer moeten getroosten, daar nemen zij de vrijheid Uw College te verzoeken te willen bevorderen, dat de gemeente de aan te leggen verbindingsweg verhardt en het onderhoud ervan op zich neemt.

De houtvester T. N.

De architect J. Oomen maakte op verzoek van B. en W. een begroting met tekening.
Lengte 260 m. , breedte 5 m. Met nieuwe keien zouden de kosten bedragen f. 8.417,50, met oude van de Terheijdenseweg f. 4.290,–, als het vervoer gratis is en de arbeid verricht wordt door het vast personeel terwijl het grondwerk gratis verricht wordt door de aanvragers.

1930 : Spoorweghalte
15 Augustus 1930

Het Rijkstoezicht op de spoorwegen meldt aan B. en W. die verzocht hadden Dorst als stopplaats te handhaven, dat de Nederlandse Staats Spoorwegen er niet toe konden overgaan wederom treinen te Dorst te doen stoppen. Er werd gestreefd naar een versnelling van het treinverkeer voor het reizend publiek. Daarom werden de stopplaatsen opgeruimd waarvan een zeer gering publiek gebruik van maakte. In Dorst stapt per trein gemiddeld één persoon in en uit. Het Ministerie van Waterstaat schreef in een antwoord aan B. en W., dat het getal reizigers, hetwelk gedurende de laatste 5 jaar te Dorst in- en uitstapte zeer gering was, gemiddeld nog geen 5 reizigers per dag. Bovendien konden Breda en ook Tilburg per autobus worden bereikt. Daarom kon de Minister het verzoek van Oosterhout niet steunen.

Arnold Minjon