Staatsbosbeheer voert dit najaar de gebruikelijke houtoogst uit in Honderdbunder (zie kaartje) Het zagen vindt plaats met oogstmachines. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen.
Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging.

Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien.(blauw gemarkeerd op kaart) Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. (rood gemarkeerd op kaart) De te oogsten bomen hebben geen lengte- en diktegroei meer en daarmee is het tijd om op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren.

Op deze open plekken in het bos gaan nieuwe jonge bomen groeien. Door regelmatig te dunnen en verjongen ontstaat een bos met verschillende leeftijden waar toekomstige generaties weer kwaliteitshout uit kunnen oogsten. Bos blijft bos.

De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om naast natuur en recreatie hout als hernieuwbare grondstof te produceren. Door tijdig te verjongen is er een duurzame houtproductie. En er ontstaat een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.


houtoogst september 2013