plitie

Sinds half augustus gaan onze kinderen weer naar school. Sommige kinderen naar hun vertrouwde school, andere kinderen lopen of fietsen een nieuwe route naar een nieuwe school.

Of ze nou 4 of 14 zijn, alle kinderen moeten veilig naar school kunnen. Daarom vragen we u en andere weggebruikers nadrukkelijk rekening te houden met schoolgaande kinderen in het verkeer.

Niks mis mee
Passeer kinderen die op straat fietsen niet rakelings, ze kunnen nog wel eens slingeren en zijn zich er niet van bewust dat ze daarmee gevaarlijke situaties creëren. Houd rekening met overstekende kinderen, voorrang verlenen aan een overstekend kind MAG gewoon, daar is niks mis mee.

Voorbeeldgedrag
Sta ook eens stil bij gevaarlijke situaties die u zelf veroorzaakt tijdens het brengen of ophalen. Op de fiets, maar ook met de auto. Houdt u zich altijd aan de verkeersregels? Rijdt u op de fiets wel eens door rood of over het trottoir? Realiseert u zich dan dat u een voorbeeldfunctie heeft en kinderen van ouders voorbeeldgedrag verwachten.

Bent u genoodzaakt uw kind(eren) met de auto naar school te brengen, parkeer dan omwille van ieders veiligheid wat verder van school vandaan en houdt u zich daarbij aan de parkeerregels.

Door eens kritisch naar ons zelf te kijken, dragen we allemaal een steentje bij aan een verkeersveilige situatie rondom onze basisschool. Voor onze kinderen, maar ook voor de overige weggebruikers!