Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout in gesprek met Raad van Bestuur

Het Amphia-ziekenhuis heeft nog steeds de intentie om – ook na het jaar 2018 – op de locatie in Oosterhout vier operatiekamers in bedrijf te houden. De spoedpost in Oosterhout zal door het Amphia ziekenhuis pas gesloten worden nadat er overeenstemming is bereikt met de Huisartsenpost West-Brabant, waarmee thans onderhandelingen lopen.

Dat heeft de Raad van Bestuur van het Amphia ziekenhuis op dinsdag 16 september medegedeeld aan de drie wethouders van Volksgezondheid van de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. De wethouders van de drie gemeenten in het verzorgingsgebied van Amphia hadden om dat bestuurlijk onderhoud met de Raad van Bestuur gevraagd vanwege berichten in de media over het ‘voorgenomen besluit’ om de spoedpost al per 1 november 2012 te sluiten. Tevens zouden er twijfels zijn over het voortbestaan van vier operatiekamers in de toekomst.

Amphia heeft de vertegenwoordigers van de drie gemeentebesturen een heldere uitleg gegeven over de stand van zaken. Dat de spoedpost zou verdwijnen uit Oosterhout is al langer bekend. De gemeentebesturen hebben echter nogmaals aangedrongen op een goede overdracht van de functies van die spoedpost naar de huisartsenpost. De datum waarop de spoedpost zal sluiten is dan ook nog niet bekend.

Daarnaast zal er tot 2018 niets veranderen aan het profiel van de locatie in Oosterhout. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht van de plannen die Amphia op de langere termijn (na 2018) heeft met de zorglocatie in Oosterhout. De uitvoering van dat plan, waarin is voorzien in vier operatiekamers voor ingrepen met een laag risico, kent nog wat haken en ogen. Deze week nog worden die besproken met de medische staf.

De drie wethouders hebben met de Raad van Bestuur afgesproken dat het Amphia ziekenhuis nauwgezet met de gemeentebesturen zal blijven communiceren over de ontwikkelingen in Oosterhout en dat bestuurlijk overleg onverminderd zal worden voortgezet.