Gemeente OosterhoutOp 19 maart hebben 20.837 Oosterhouters een geldige stem uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen, een opkomstpercentage van 48,7%. Gemeentebelangen is winnaar op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag. Zowel Gemeentebelangen als VVD krijgen zes zetels, maar Gemeentebelangen heeft meer stemmen gekregen.

In de tabel staat de voorlopige zetelverdeling. Bij de verdeling van de zetels bleven er zeven restzetels over. De verschillen bij de verdeling van deze restzetels zijn minimaal. De definitieve uitslag zal uitwijzen waar de restzetels heengaan. Dit kan tot een andere uitslag leiden dan in onderstaande tabel.

Op 20 maart om 18.00 uur zullen de voorlopige verkiezingsuitslagen inclusief de voorlopige voorkeursstemmen op www.oosterhout.nl worden gepubliceerd.

Op vrijdag 21 maart zullen de verkiezingsuitslag, de zetelverdeling en de voorkeursstemmen om 10.00 uur tijdens een openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau in het stadhuis definitief worden vastgesteld.

Op woensdag 26 maart zal afscheid worden genomen van de vertrekkende raadsleden en op 27 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en zijn openbaar.

Tabel 1: voorlopige zetelverdeling gemeente Oosterhout
osth1
Tabel 2: voorlopige totaaluitslag gemeente Oosterhout
osth2