Burgemeester en wethouders trekken verkeersbesluit in, dus geen ecopassage op viaduct Hoevestraat

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben op 16 december 2013 besloten om het verkeersbesluit, dat het mogelijk maakte om een voorrangsregeling in te stellen op de Hoevestraat (ter hoogte van het viaduct over de A27), in te trekken. De rijbaan van het viaduct zal niet worden versmald.

Het college heeft dat besluit college genomen om tegemoet te komen aan de gevoelens die op dit onderwerp leven in Dorst. Op een recente bijeenkomst in Dorst bleek grote weerstand te bestaan tegen het instellen van een voorrangsregeling op de Hoevestraat ter hoogte van het viaduct over de A27. De bezwarentermijn tegen het verkeersbesluit, dat genomen is op 5 november 2013, liep nog. Tot nu toe zijn er ruim honderd bezwaren bij de gemeente binnen gekomen.

Het verkeersbesluit was nodig om een ecologische verbinding te kunnen realiseren tussen de bosgebieden ten oosten en ten westen van de A27. Een dergelijke ecopassage was een initiatief van Rijkswaterstaat als onderdeel van een groot landelijk programma om te komen tot een zogeheten ontsnipperingsprogramma. De natuurgebieden zijn door de aanleg van wegen en de verstedelijking de afgelopen decennia steeds verder versnipperd geraakt. Dit leidt ertoe dat de leefomgeving van plant en dier onder druk staat en er maatregelen nodig zijn om deze gebieden met elkaar te verbinden. Rijkswaterstaat wordt nu door de gemeente Oosterhout uitgenodigd om met een alternatief plan te komen.

Het college is van oordeel dat met het intrekken van het besluit een nieuwe situatie ontstaat waarin samen met de bewoners onderzocht kan worden hoe voor de ecozone een alternatief kan worden gevonden.