Aanpassing inzamelroutes huishoudelijk afvalIn 2014 gaat een ander inzamelplan voor huishoudelijk afval gelden. Daardoor krijgt een aantal Oosterhoutse wijken te maken met een nieuwe inzameldag.  De bewoners van die wijken worden daarover nog geïnformeerd.

De gemeente Oosterhout streeft er naar om huishoudelijk afval tegen zo laag mogelijke kosten in te zamelen. Deze kosten worden vooral bepaald door het benodigde aantal medewerkers en voertuigen. Door de inzamelroutes voor 2014 aan te passen, kunnen er kosten worden bespaard. Voor de meeste wijken verandert er niets en wordt het afval op dezelfde dagen opgehaald als in 2013.

Andere inzameldag
Een aantal wijken krijgt in 2014 te maken met een andere ophaaldag. Het gaat om de Warande, Componistenbuurt, Paterserf, Oud West, Oosteind, Vogelbuurt, Sterrenbuurt, Kastelenbuurt, Donkenbuurt, Beemdenbuurt, Kruidenbuurt en Dorst. Deze bewoners worden hierover nog geïnformeerd.

In de overgang van het inzamelplan van 2013 naar 2014 is het helaas onvermijdelijk dat in enkele wijken twee keer hetzelfde soort afval wordt opgehaald. Het gaat om Den Hout, Oud West, Slotjes West, Slotjes Oost, Oosteind, Vogelbuurt, Kruidenbuurt en Dorst. Om ervoor te zorgen dat bewoners uit deze wijken niet te lang met teveel afval blijven zitten, worden er extra rondes gereden.  De bewoners van deze wijken worden hierover nog geïnformeerd.