De bibliobusvoorziening van Bibliotheek Theek 5 zal aan het einde van het schooljaar 2012/2013 komen te vervallen. De redenen hiervoor is dat met ingang van 1 januari 2013 de bibliobusvoorziening in de gemeente Drimmelen op de halteplaatsen Drimmelen, Hooge Zwaluwe en Wagenberg vanwege de opgelegde bezuinigingen door de gemeente zal komen te vervallen. Ook in Dongen, ’s Gravenmoer en Dongen Vaart, zal de bibliobus vanwege de bezuinigingen komen te vervallen. De ingangsdatum daarvan is nog niet bekend.

Te hoge kosten

Dit betekent dat de kosten voor de overige gemeenten, Gilze en Rijen, Oosterhout en Baarle-Nassau, die gebruik maken van de bibliobusvoorziening onevenredig stijgen. Daarom is helaas besloten de bibliobusvoorziening te laten vervallen aan het einde van het schooljaar 2012/2013. De bibliobusscholen worden omgevormd naar schoolbibliotheken volgens de landelijke Bibliotheek op School formule. Met de betrokken schooldirecties  zullen hierover binnenkort afspraken worden gemaakt.

Mogelijkheden onderzocht

Er zijn diverse activiteiten ondernomen om de bibliobusvoorziening tóch in stand te kunnen houden. Er is namelijk contact geweest met  de basisbibliotheken in de omgeving, deze bibliotheken hadden echter geen belangstelling voor de bibliobus. Daarnaast is er ook onderzocht  of een commerciële aanbieder van bibliobussen de beperkte halteplaatsen en tijden kon verzorgen. Hun dienstverlening sloot echter niet aan bij de vraag om jeugdcollectie en halte-uren tijdens schooltijden.