De gemeente Oosterhout wil ook dit jaar weer graag alle mantelzorgers een blijk van waardering geven in de vorm van een waarderingsmenu. Deze wordt vormgegeven door middel van de uitgifte van een geldbedrag of cadeaubonnen en door het organiseren van verschillende ontspannen ontmoetingen en activiteiten met andere mantelzorgers.

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor familieleden, vrienden of buren die gedurende een langere tijd structureel zorg/hulp bieden aan een thuiswonende zorgvrager, die woonachtig is in de gemeente Oosterhout. Mantelzorgers kunnen van maximaal één zorgvrager een waardering ontvangen.

Intramurale zorg

Tot nu toe gold de waardering alleen voor zorg en hulp aan thuiswonende zorgvragers.

Sinds vorig jaar is dat deze waardering ook aangevraagd kan worden voor intramurale zorg.

NB: * Intramurale zorg (letterlijk: zorg binnen de muren) is gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk beperkten.

Aanvragen

Let op: de aanvraagtermijn is gesteld vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2018. Uitkeringen vinden eind januari 2019 plaats. Aanvragen van het aanvraagformulier als ook voor aanmelden voor het waarderingsmenu, mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet, is mogelijk via Surplus Informele zorg T: 0162-748600 of M: mantelzorg.oosterhout@surplus.nl

Oosterhout

Naast de mantelzorgwaardering kunnen mantelzorgers in Oosterhout via Surplus Informele zorg gebruik maken van verschillende vormen van kosteloze mantelzorgondersteuning. Denk hierbij aan workshops zoals “Mindfulness voor mantelzorgers”, cursussen zoals “Dementie en Nu” en “Alleen verder na verlies”, in november wordt de dag van de mantelzorg gehouden. De dag(en) van de Mantelzorg is dan ook bedoeld om die mensen te bedanken voor hun inzet.

Alle cursussen en workshops staan vermeld in de nieuwsbrief, waarvoor men zich gratis kan abonneren bij Surplus Informele zorg. Overigens biedt Surplus Informele zorg ook begeleiding voor mantelzorgers en zorgvragers.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Surplus Welzijn, te bereiken via t: 0162-748600 of E: mantelzorg.oosterhout@surplus.nl