Start werkzaamheden plantsoen Sint Jorisveld

In maart 2021 bent u op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden aan het plantsoen aan het Sint Jorisveld. De aanwezige bomen worden gekapt en de aanwezige beplanting wordt gerooid. Er worden nieuwe bomen en heesters aangeplant. Het pad richting de Rijksweg gaan we iets versmallen waardoor er meer ruimte ontstaat voor de bomen en de beplantingen.

Uitvoeringsperiode
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Donkergroen uit Etten-Leur. De planning van de werkzaamheden is als volgt:
• De start van de werkzaamheden is gepland week 3 van 2022.
• De werkzaamheden zullen ongeveer 2 á 3 weken duren.

De uitvoering van de werkzaamheden is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Tijdens de werkzaamheden zal een aantal parkeervakken niet beschikbaar zijn. Zie hiervoor de onderstaande foto. Binnen de blauwe lijnen zijn de parkeervakken niet te gebruiken. Daarnaast vraagt de aannemer om de oranje vlakken vrij te houden zodat zijn mensen veilig kunnen werken.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer H. Schoenmakers, gemeentelijke toezichthouder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via het e-mailadres H.Schoenmakers@oosterhout.nl.