Start werkzaamheden Torenplein, Valkenstraat, Valkenplein, Santrijnhof en Commanderij

Op maandag 19 september begint aannemer C-Infra aan de volgende fase van de herinrichting van het Santrijngebied. Het Torenplein en de Valkenstraat krijgen dan hun definitieve inrichting. In delen van het Valkenplein en Santrijnhof wordt nieuwe riolering aangelegd. Tussen Santrijnhof en de Commanderij wordt vóór de nieuwe woningen een straat aangelegd. In de Commanderij komen een aantal extra parkeerplaatsen. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond worden de nieuwe groenvoorzieningen aangebracht. Naar verwachting is de aannemer uiterlijk begin december klaar.

Bereikbaarheid gebied tijdens de werkzaamheden

Om de Commanderij en Santrijnhof bereikbaar te houden wordt een tijdelijke inrit vanaf de

Strijenstraat aangelegd. Deze komt uit op de parkeerplaatsen voor de woningen Commanderij 42 t/m 50 en is bestemd voor autoverkeer in één richting. Bewoners kunnen de wijk uit via een tijdelijke uitrit vanaf het Torenplein naar de Torenstraat, deze gaat vanaf de Commanderij langs de woningen Torenplein 1 t/m 19.

Naast deze tijdelijke in- en uitrit is ook de bouwweg bij het Santrijnpark te gebruiken als ontsluiting van het gebied.

Torenplein en Valkenstraat (fase 1 en 2)

Vanaf 19 september wordt eerst de tijdelijke uitrit bij het Torenplein aangelegd, waarna een deel van het Torenplein haar definitieve inrichting krijgt. Ook wordt het voetpad langs de nieuwe woningen aan de Valkenstraat dan aangebracht. In deze fase wordt ook de riolering in de kruising Valkenstraat-Valkenplein aangepakt. De parkeergarage Basiliek en de achterzijde van De Bussel blijven bereikbaar vanaf de kant van de Torenstraat.

Deze eerste twee fasen zijn naar verwachting half oktober klaar.

Valkenplein en Santrijnhof (fase 3 en 4)

In het Valkenplein en een deel van het Santrijnhof worden eerst rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Daarna krijgt het Santrijnhof vanaf de Valkenstraat tot aan de tijdelijke weg een nieuwe inrichting. Ook wordt in deze fase de straat aangelegd waarop de nieuwe woningen aan de noordzijde van de parkeergarage ontsluiten. De werkzaamheden starten, afhankelijk van de voortgang in de vorige fase, medio oktober. In de tweede helft van november zijn deze 2 fasen dan afgerond.

Commanderij en Torenplein (fase 5 en 6)

In de laatste twee fasen wordt de bouwstraat tussen Commanderij en Santrijnhof opgeruimd en wordt dit gedeelte ingezaaid. Ook worden de extra parkeerplaatsen op het parkeerterrein achter de woningen Commanderij 2 t/m 20 dan aangelegd. De inrit naar het parkeerdek wordt ook in deze fase bestraat. Als laatste wordt het voetpad tussen de Commanderij en het Torenplein aangelegd en wordt de bestrating van het laatste deel van het Torenplein (ter plaatse van de uitrit) aangebracht. De tijdelijke inrit vanaf de Strijenstraat naar de Commanderij wordt afgesloten. De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk begin december zijn afgerond.

Meer informatie

De nieuwe inrichting van het Santrijngebied en overige projectinformatie kunt u vinden op:

www.oosterhout.nl > Inwoners > Openbare ruimte > Santrijn

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer Leemans, via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres a.leemans@oosterhout.nl.