100-jaar St. Marcoen

Op 6 mei 2012 is het 100- jarig bestaan van de St. Marcoen-parochie in Dorst gevierd. Bij deze gelegenheid overhandigt Jochem van Velthoven aan mgr. Liesen het eerste exemplaar van ‘Het 100- jarig bestaan van St. Marcoen in Dorst’ van de hand van Piet van Beek.

Overhandiging boek

Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van de St. Marcoen-parochie in Dorst werd in de huiskamer van de pastorie een tentoonstelling gehouden met attributen uit de hoogtij dagen van ‘Meikes Dorst’. Deze zijn tijdelijk door het stads- en regio museum Het Markiezenhof van Bergen op Zoom afgestaan.

Tentoonstelling

Op de 1ste zondag van mei viert de St. Marcoen-parochie ‘Meikes Dorst’. Dit jaar werd op 6 mei, na een processie naar de Vredeskapel in het bos, een ontvangst gehouden in de pastorietuin. Bij die gelegenheid konden mensen kennis maken met Mgr. Liesen, de nieuwe bisschop van Breda.

Receptie

Bron: Youtube
De video’s zijn gemaakt door Henny