Brabant Water

Brabant Water

Het waterwingebied Dorst is 117 hectare groot en maakt deel uit van de veel grotere boswachterij Dorst, die dateert uit 1899. Het is een natuurlijk bos (deels afgerasterd voor de begrazing door Schotse Hooglanders) waarin diverse fiets- en wandelroutes zijn uitgezet.

Die routes worden net als de boswachterij zelf beheerd door Staatsbosbeheer. Zo gaat de route tussen de fietsknooppunten 40 en 88 dwars door dit gebied. De paden zijn voor een deel met asfalt verhard, dus toegankelijk voor rolstoelgebruikers. We hebben in dit gebied zeventien putten met een maximale diepte van 196 meter.

Over de historie van de boswachterij is weinig bekend. Zeker is wel dat het gebied vrijwel geheel ontbost was en is gaan stuiven. De heuvels en dalen zijn hier een direct gevolg van. Om de verstuivingen te bedwingen is het gebied beplant met dennen.

Opvallend zijn de leemputten, waar vroeger leem werd gewonnen voor de steenfabrieken in Dorst en Rijen. Rondom de leemputten zijn interessante natuurterreinen ontstaan. Een echte aanrader is het 180 ha grote ‘vrije bos’, waarin u buiten de wegen en paden mag lopen.

Bron: Brabant Water