Tussen maandag 18 april om 9.00 uur en vrijdag 22 april om 16:00 uur wordt de wethouder van Dijklaan afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden.

Het bestaande wegdek, gelegen tussen de aansluitingen met de Hoevestraat én de Vijftig Bunderweg, wordt voorzien van een nieuwe deklaag.

Op bijgevoegde tekening van de Wethouder van Dijklaan is dit wegvak in rood aangegeven.

Het verkeer zal worden omgeleid via de Ketenbaan, Vijf Eikenlaan en Rijksweg (N282). E.e.a. zoals aangegeven op bijgevoegd omleidingsplan.

Omleidingsplan asfaltering Weth v Dijklaan

Tekening Wethouder van Dijklaan