Door Prorail is vandaag gemeld dat de geplande werkzaamheden aan de spoorwegovergang in de Spoorstraat dit weekend (5, 6 en 7 februari) niet doorgaan vanwege de slechte weersverwachtingen. Dit is vandaag in overleg met de aannemer besloten. De voorspelde sneeuw en ijzel maken het niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren. Het is op dit moment (5 februari, namiddag) nog niet bekend wanneer de werkzaamheden wel uitgevoerd gaan worden. Dit vereist de nodige aanpassingen in o.a. de planning van het treinenverloop, dat kost even tijd.

Dit betekent helaas ook dat de proef naar trillingshinder vertraging oploopt. Met de aanleg van de nieuwe STRAIL-overweg was het namelijk mogelijk om te onderzoeken of er een merkbaar effect zou zijn op de trillingen en de ervaren trillingshinder. Dit zal dus later weer opgepakt worden.

Dorst trilt zal in het reguliere overleg met de wethouder voorstellen de gemeentelijke aanpassing aan de spoorwegovergang op korte termijn uit te voeren, liefst tegelijk met de werkzaamheden van ProRail.