Onze wijkagent, Daphne van den Beuken, is ook in 2021 op vaste tijden op het dorpsplein. Ze is dan voor iedereen aanspreekbaar, voor alle zaken die de politie aangaan. Bijvoorbeeld veiligheid, verkeer, (drugs)overlast, om er maar een paar te noemen. Ook zal er altijd iemand van de handhaving bij zijn. Ook deze mensen zijn aanspreekbaar.

De  tijd is van 15.00 tot 16.30uur.

Het spreekuur van januari gaat niet door ivm Corona beperkingen en februari is ook afhankelijk van de omstandigheden en beperkingen die dan gelden.

We steken in op ‘het gaat door mits ……’.

Voor 2021 zijn de volgende dagen gereserveerd:

18 Februari

25 Maart

22 April

20 Mei

24 Juni

22 Juli

19 Augustus

23 September

21 Oktober

25 November

23 December