Samen meer voor elkaar in je leefomgeving

Inwoners van Oosterhout hebben vaak zelf goede ideeën om hun straat, buurt of wijk een tot fijnere plek te maken. Gemeente Oosterhout stimuleert inwoners om samen met hun buurtgenoten met hun leefomgeving aan de slag te gaan. We roepen inwoners op om eens –samen met buurtgenoten- rond te kijken in de buurt. Wat kan er beter? Wat zou je graag willen om in je buurt de leefomgeving te vergroten? Inwoners kunnen hun buurtinitiatief indienen bij de gemeente. Samen met de inwoners, gemeente en eventueel andere wijkpartners gaan we kijken of en hoe we het idee kunnen realiseren en wie wat gaat doen.

Checklist

Er is een kleine checklist met spelregels waar het buurtinitiatief aan moet voldoen.

  • Het is een idee voor buiten in de straat, buurt of wijk
  • Het is iets “blijvends” zoals bloemen, bankjes of prullenbakken (geen activiteit dus, daar zijn andere mogelijkheden voor)
  • Het idee is samen met buurtgenoten bedacht
  • De initiatiefnemers (liefst met aangehaakte buurtgenoten) helpen mee aan de uitvoering van het plan
  • Het maakt de straat, buurt of wijk tot een fijne(re) plek

Als bij alle spelregels een vinkje kan worden gezet, vragen we inwoners dit idee te delen met de gemeente Oosterhout. Samen met de buurtbewoners gaan we aan de slag om te kijken of en hoe het idee te realiseren is en wie wat gaat doen. Indienen van een idee doe je door op www.oosterhout.nl/buurtinitiatief het digitale formulier in te vullen.

Meedenken

Wanneer een idee niet helemaal voldoet aan de spelregels, kan het nog steeds een goed idee zijn. Ook dan kunnen inwoners contact opnemen. We denken dan mee of het idee op een andere wijze wel past of uitgevoerd kan worden. Stuur gerust een mail naar meervoorelkaar@oosterhout.nl.

#meervoorelkaar

Gemeente Oosterhout wil graag samen met inwoners meer voor elkaar krijgen, door samen te werken, kansen te bieden en initiatieven te stimuleren. Het buurtinitiatief #meervoorelkaar is daar een voorbeeld van..