Onzichtbare vrijwilliger van het jaar, de genomineerden 2013

Wim Leemans
Wim– Wim is heeft binnen de vereniging Neerlandia ’31 in het nu en verleden de nodige (bestuurs)functies bekleed. In een ver verleden is hij actief geweest op het veld, waarna hij heeft deelgenomen aan het jeugdbestuur en tot eind 2011 gedurende enige jaren de bestuursfunctie ‘Technisch Coördinator senioren’ heeft vervuld.

Achter de schermen is Wim nog steeds actief op de club en verzorgt hij o.a. de afhandeling van de wedstrijdformulieren tijdens de maandagochtend. Daarnaast verfilmd Wim al vele jaren alle activiteiten voor diverse verenigingen in het dorp. Van (jeugd)activiteiten bij de voetbalvereniging Neerlandia’31, uitvoeringen van dance-mix in de Klip, al 14 jaar de verfilming van de uitvoeringen van Veerkracht, verfilming van Sjow’em van de fanfare St. Joris tot alle carnavalsactiviteiten in Dorst.

Al vele jaren is Wim de ‘vaste leverancier’ namens Dorst voor Baronie TV tijdens carnaval. In de jaren ’80 is Wim zelfs nog ‘plaatjesdraaier’ geweest bij de ziekenomroep in het Diaconessen ziekenhuis. Verder heeft Wim een grote bijdrage geleverd aan het vastleggen en archiveren van vele (historische) beelden over de Dorstse gemeenschap.

Ria Aarts
Ria– Ria Aarts. Ria is al ca 25 jaar als onmisbare vrijwillige hulpleidster aan de Dorstse Rakkertjes verbonden. Zij doet haar werk met volle overgave, een groot hart voor de peuters en een even zo groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ria zit vol ideeën, is een kei op knutselgebied en staat altijd klaar, ook als er onverwacht een beroep op haar wordt gedaan en op momenten dat het haar misschien ook niet helemaal uitkomt.

We kunnen altijd op haar rekenen. Een extra reden om Ria voor te dragen is dat, ten gevolge van de opheffing van de Stichting Dorstse Rakkertjes en de overgang naar Delta Onderwijs binnen de voorschool voortaan met 2 professionele leidsters per groep zal worden gewerkt. Naast het werk voor de voorschool zet Ria zich op talloze plaatsen in voor de Dorstse gemeenschap. Zo is zij betrokken bij Dorpshuis de Klip, ze draait daar bardiensten verzorgt op verzoek zelfs complete lunches.

Bij Schutterij Sint Joris zorgt zij tijdens verschietingen voor de inwendige mens . Jarenlang gaf ze mede leiding aan de kinderknutselclub en de knutselactiviteiten ter gelegenheid van bv Pasen, Kerstmis en Sinterklaas. Omdat Ria álle kinderen uit Dorst kent is ze al jarenlang de souffleur van Sint Nicolaas bij diens bezoek aan Dorst. Mede dankzij Ria zal ook dit jaar, en dan al voor de 15e keer, de kerststal op het Dorpsplein er zo mooi verzorgd bij staan. Ook mantelzorg, al zal ze dat zelf zo niet noemen, wordt door Ria met veel liefde jarenlang verleend. Kortom, Ria is bij uitstek dé kandidaat voor de titel “Onzichtbare Vrijwilliger 2013”.

Nettie van der Put
Nettie– Ze doet veel aan vrijwilligerswerk binnen Dorst, maar ook daarbuiten. De avondvierdaagse, zeker na de dood van de heer van Ginneken moest er veel gebeuren. Ze pakte het op, bracht iedereen bij elkaar en we deden het toch maar.

EHBO, kerk schoon maken, de buurtbus poetsen, Vrijwilliger bij de gehandicapten voor Amarant waar Iwan woont, waar ze voor de bewoners b.v. het sjoelen en darten Organiseert iedere week, en voor iedereen klaarstaan die een vraag of hulp nodig heeft. En buiten dat heeft ze ook nog een kleinzoon waar ze op woensdag op past. Kortom de deur staat altijd open bij Netty, en Ad natuurlijk.

Verder is Nettie actief in de organisatie van het Bavels Truck Convooi en stond samen met haar man Ad aan de wieg van het gehandicaptenvoetbal in Bavel. Inmiddels heeft ze ook haar plaatsje veroverd in het damesbiljart (voorzitter) en op dinsdagmiddag neemt ze deel aan het biljarten van de Poedeltjes. Ze is bij de laatste club, de enigste vrouw als lid.

Marjon Tensen van Dijk
marjon– Marion is al vele jaren (10 jaar) bestuurslid van onze vereniging, hierdoor zet zij zich geheel belangeloos in voor onze vereniging. Ze heeft als taak het penningmeesterschap, maar ook buiten deze taak is zij onmisbare kracht voor onze vereniging.

Ze heeft al heel wat uren doorgebracht op de markt om stof te kopen en achter de naaimachine gezeten om kleding te maken voor de jaarlijkse uitvoering. Marion, haalt en brengt onze dansjuffen wanneer deze gestrand zijn op het station en niet tijdig in Dorst kunnen zijn om les te geven. Onderhoud contact met juffen, om al het reilen en zeilen binnen de vereniging goed te laten verlopen. Onderhoud samen met haar man de website van de vereniging.

Is bereid om iedere Woensdag de hele middag beschikbaar te zijn, als onze vereniging haar activiteiten beoefend. Zorgt al vele jaren voor de Sint Nicolaas cadeautjes, en komt ieder jaar helpen bij de speciale gymlessen zoals open gymles en pieten gym. Het laatste jaar en ook komend jaar is zij weer bereid om onze vereniging te vertegenwoordigen op de jaarmarkt in dorst.

Marion is dus buiten de vergaderingen om ook een erg betrokken bestuurslid en voor vele het gezicht van onze vereniging Om kort te zijn Marion is voor onze vereniging een onmisbare kracht. Verder is Marion ook binnen de gemeenschap van Dorst voor vele activiteiten inzetbaar. Heeft ze jaren lang de bibliotheek op de basisschool gedaan, heeft ze jarenlang op de basisschool de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Was ze steeds bereid om haar bijdrage te leveren op school wanneer daar om gevraagd werd. Is ze een erg actief lid van de EHBO, draait hiervoor verschillende activiteiten als EHBO’er. Helpt al jaren bij het geven van de EHBO cursus op de basisschool voor de kinderen van groep 8. Loopt ze regelmatig met collecte bussen langs de deur voor goede doelen.

Jan Luiten
Jan– Elke ochtend om 06.00 uur aanwezig op de tennisbanen van de TC Tendo in Dorst om de banen in orde te brengen, afgevallen blad verwijderen en het achter gebleven vuilnis opruimen.

Elke ochtend als schoonmaker actief in de Dorpshuis de Klip, Van het schrobben van de vloeren tot het zemen van de ramen. Gedurende het gehele jaar het onderhouden van de speeltuin van de Peuterspeelzaal de Dorst Rakkertjes.

Vele jaren actief lid geweest van de Stichting de kater (karnaval), Bouwen wagens, playback show, sauwelavonden, kinderochtend, bezorgen Carnavalskrant, bezorgen de facturen en ophalen geld bij de adverteerders etc. Gedurende vele jaren vast vrijwilliger bij het op- en afbouwen van de feesttent van het Midzomer Nachtfeest.

Corrie van den Bosch
Corrie– Lector en collectante in de kerk in Dorst. Ze is Coördinator namens de Marcoenkerk / Dorst in de Catharinaparochie. Namens de Catharinaparochie heeft ze geregeld bereikbaarheidsdienst in het weekend (als er iemand overleden is in het weekend).

Vormselvoorbereiding. Communievoorbereiding. Ze ondersteund uiteraard mijn vader in zijn taken als voorzitter van de EHBO-vereniging, en ze ondersteund mijn zussen in hun taken als bestuursleden in het bestuur van de WANDO. In het verleden is mijn moeder redactielid geweest van de redactie van het Nieuwsblad Dorst.

En in de tijd dat wij als kinderen nog naar de Basisschool in Dorst gingen is ze jarenlang lid geweest van de Ouderraad.