Koolmees eet tientallen rupsen per dag

Gemeente Oosterhout zet vogelkasten in, in strijd tegen de eikenprocessierups. Een koolmees eet tientallen rupsen per dag en helpt zo mee de plaag te beperken. De gemeente Oosterhout geeft gehoor aan de oproep van de gemeenteraad om veel vogelkasten in te zetten. Op plekken waar de overlast vorig jaar het grootst was, komen meer huisjes te hangen. Naast de 500 nestjes in gemeentebomen, roept de gemeente haar inwoners op om ook vogelhuisjes in de tuin te hangen. Hiervoor deelt zij, samen met het MEK het regionale vogelrevalidatiecentrum en de scouting Erasmus 250 vogelhuisjes en nestmateriaal uit. Maar inwoners kunnen natuurlijk ook zelf huisjes kopen of maken. Samen krijgen we een betere dekking van heel Oosterhout en dus meer voor elkaar. Naast de inzet van vogelhuisjes, blijft de gemeente ook bomen behandelen met Xentari.

Oosterhout heeft 32.000 bomen, waarvan 8000 eiken, waar de eikenprocessierups graag in woont. De bestrijding van deze beestjes en vooral het verwijderen van de nesten is lastig en tijdrovend. Voorkomen van de nesten en voortplanting heeft daarom prioriteit. Vogels en andere insecten helpen hierbij. Zij eten de (baby-)rupsen en voorkomen dat ze uitgroeien tot vlinders, die weer nieuwe nesten produceren. De vogelhuisjes die de gemeente Oosterhout gaat ophangen, zijn bestemd voor koolmezen.

Samen

De gemeente bestelt 500 vogelhuisjes en hangt deze in de gemeentebomen. Daarnaast vraagt de gemeente aan haar inwoners om mee te doen aan deze mooie manier van het bestrijden van de eikenprocessierups. Ieder vogelhuisje extra in een tuin, levert weer in een straal van 30 meter rondom het nest een “stofzuiger” op. Samen met scouting en Erasmus en het MEK deelt de gemeente daarom 250 vogelhuisjes uit. Iedereen die graag een gratis vogelhuisje in de tuin wil hangen kan een mail sturen naar nestkast@mekoosterhout.nl. De eerste 250 inwoners die zich melden, ontvangen vanaf eind februari een vogelhuisje en nestmateriaal. Wethouder Clemens Piena: “Oosterhout zet zich in om de soortenrijkdom van planten en dieren in Oosterhout te verbeteren. Nestkasten en bloemenmix dragen hieraan bij. We zijn blij met het oproep van de raad. Mochten bewoners nog meer goede ideeën hebben om hiermee samen aan de slag te gaan dan kunnen ze zich bij ons melden!” Buurtideeën of -initiatieven kunnen inwoners indienen via www.oosterhout.nl/buurtinitiatief.

Tips voor ophangen

Heb je een tuin/balkon/boom/muur op het zuidoosten? Dat is een prima plek voor een vogelhuisje. Vanwege katten en of ander ‘gevaar’ hang je de kasten op minstens 2 meter hoogte. Hang ook wat nestmateriaal in de tuin. Dit nestmateriaal is voor iedereen gratis te krijgen bij het MEK. Na de zomer maak je het vogelhuisje leeg. Zo kan er volgend jaar weer een nieuw nestje gebouwd worden.

Bloemen en Xentari

Naast de vogelhuisjes zijn er meer initiatieven in Oosterhout om de eikenprocessierups te bestrijden. Zo hebben bijvoorbeeld ATV Scorpio en OHC De Warande groenstroken ingezaaid met bloemenmix

om zo insecten te lokken die ook vijanden zijn van de rups. Daarnaast blijft gemeente Oosterhout bomen behandelen met Xentari. Dit middel is niet schadelijk voor de vogels, maar wel nodig omdat alleen het ophangen van vogelhuisjes (voorlopig) niet voldoende is. De inzet van de vogelhuisjes is een oproep van de gemeenteraad, waar Oosterhout graag gehoor aan geeft.