Op donderdag 13 juni a.s. is er voor het tweede jaar een verkiezing van de onzichtbare vrijwilliger in Dorst. Christ Meeuwesen was vorig jaar de eerste winnaar “onzichtbare vrijwilliger”, dankzij zijn vrijwillige inzet in Dorst.

vrijwilliger

Veel Dorstenaren zetten zich belangeloos in als vrijwilliger in ons dorp. Binnen elke organisatie zijn vrijwilligers, die zonder op te vallen veel werk verzetten. Zij vinden wat zij doen vanzelfsprekend en een organisatie rekent vaak op de inzet van deze vrijwilligers. Het is belangrijk hun inzet te waarderen en hen af en toe in het zonnetje te zetten, juist in deze tijd!

Met de uitreiking van de Vrijwilligersprijs wordt aandacht gegeven aan de persoon, die veel vrijwilligerswerk verzet voor uw organisatie.

Wie verdient het dit jaar om “Onzichtbare Vrijwilliger 2013” te worden?

Organisaties worden uitgenodigd om uw vrijwilliger aan te melden. Voorwaarde is dat de vrijwilliger in Dorst woont en nog niet eerder gewonnen heeft. Ook regionale organisaties, actief binnen Dorst, kunnen vrijwilligers aanmelden.

Let op! Aanmelding is geen garantie dat de persoon ook genomineerd wordt.

U kunt tot 1 april uw kandidaat aanmelden via e-mailadres: isvbdorst@gmail.com

Omschrijf duidelijk waarom u vindt dat deze kandidaat moet winnen!

Van: Samen voor Oosterhout en Werkgroep integrale samenwerking verenigingen en bedrijven (ISVB)