Uitnodiging informatieavond tijdelijke uitbreiding KBS
Marcoen op maandag 12 december

Op maandag 12 december organiseert Delta Onderwijs in samenwerking met gemeente Oosterhout een informatieavond voor omwonenden. Tijdens deze informatieavond willen we de plannen voor de uitbreiding van de tijdelijke lokalen van KBS Marcoen met u delen. Ook willen we u tijdens deze avond meer vertellen over de daarbij horende procedures. De informatieavond wordt georganiseerd in de gymzaal bij De Klip. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.

Uitbreiding tijdelijke huisvesting KBS Marcoen
Afgelopen jaar werd KBS Marcoen al uitgebreid met tijdelijke lokalen in de vorm van modulaire units van The Box System. Het leerlingaantal van de Marcoen blijft de komende jaren stijgen. Door deze groei is er komend schooljaar opnieuw een extra klaslokaal nodig. We verwachten dat de twee daaropvolgende schooljaren ook steeds weer een extra lokaal nodig is. Om voldoende plaats te kunnen blijven bieden aan alle (toekomstige) leerlingen, is verdere uitbreiding van KBS Marcoen dus nodig. Door de toename van de verwachte leerlingaantallen is het nodig om drie extra lokalen te plaatsen, in plaats van de eerder verwachte twee lokalen. Deze nieuw te plaatsen lokalen en de vorig jaar geplaatste lokalen zijn een tijdelijke oplossing. Dat wil zeggen dat deze lokalen met een vergunning voor maximaal 10 jaar worden geplaatst. Op 18 januari 2022 is er een tweede informatieavond waarin we u de definitieve plannen presenteren waarin eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

Toekomst
Op 20 december a.s. wordt het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. In het IHP is onder andere het volledig vernieuwen van het schoolgebouw van KBS Marcoen opgenomen. Deze herontwikkeling staat gepland in 2028. Bij deze herontwikkeling worden ook de gymzaal en De Klip betrokken. We willen dit project in het nieuwe jaar verder oppakken. Dit doen we samen met de betrokken partijen zoals omwonenden, het schoolbestuur, KBS Marcoen, De Klip en het dorpsplatform onder begeleiding van adviesbureau Space Value. Zo kunnen we een toekomstbestendige onderwijslocatie ontwikkelen. U krijgt op de bewonersavond van 18 januari 2023 meer informatie over het (participatie)proces.

Contact
Delta-onderwijs zal de projectleiding op zich nemen van de tijdelijke uitbreiding die voor komend jaar gepland staat. Heeft u vragen over de tijdelijke uitbreiding? Dan kunt u contact opnemen met de heer L. van Gestel van Delta-onderwijs via 0162- 424551 of via ludwig.vangestel@delta-onderwijs.nl Heeft u in de tussentijd vragen over de herontwikkeling die voor 2028 gepland staat, dan kunt u contact opnemen met Raymond Mentink via 14 0162 of via r.mentink@oosterhout.nl.