Vrachtwagens en automobilisten onder¬vinden op dit moment structurele dagelijkse files op de A58 tussen Tilburg en Breda. Dit deel van de snelweg staat in de file top 50 van Rijkswaterstaat. De economische schade is aanzienlijk.

Het project “MIRT-verkenning A58Tilburg-Breda” nodigt weggebruikers en inwoners in het gebied tussen Tilburg en Breda uit om op de avonden van 13 en/of 14 januari 2020 mee te denken over het file-probleem op de A58. Om daarna in een volgende fase te gaan toewerken naar oplossingen. Daarom ontmoeten wij u graag binnenkort op een locatie langs de A58, namelijk in Hotel Van der Valk, Gilze. In dit project gaan we zowel traditionele oplossingen onderzoeken, zoals een wegverbreding, maar ook kijken we naar innovatieve oplossingsrichtingen.

Samen met bewoners en gebruikers
De bereikbaarheid van, en in, de provincie Noord-Brabant verbeteren, vergt een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en bewoners. Meer asfalt alleen is niet de oplossing maar in combinatie met duurzame mobiliteit kan onze regio bereikbaar en economisch sterk blijven. Daar hebben overheid, bedrijfsleven en bewoners samen een rol in.

Smart Mobility is een verzamelnaam voor alle toepassingen waarbij met technologische ontwikkelingen het reis-en mobiliteitsgedrag van reizigers wordt beïnvloed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van digitale systemen waarmee voertuigen met elkaar en/of met de weg communiceren. Maar ook woon-werkverkeer stimuleren om na te denken over andere vervoersmogelijkheden (reizen op ander tijdstip, OV, elektrische fiets enz). Rijk en regio hebben een gezamenlijke ambitie voor Smart Mobility: “Smart mobility waar het kan, verbreding van infrastructuur waar nodig”.

Dit project moet antwoord geven op de vraag welk alternatief of combinatie van alternatieven het meest effectief is. Wij gaan graag met u het gesprek daarover aan!


Waar: Hotel Van der Valk, Gilze, adres Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze
Datum: avonden van 13 en 14 januari 2020
Tijdstip: 18-21 uur.