Maandag 6 januari a.s. in publiekshal stadhuis

1 Januari. Nieuwjaar. Symbolisch een nieuw begin. Een nieuwe start. Traditioneel staan we daar met z’n allen bij stil. Door elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Thuis op de bank na de oudejaarsconference en de klok op televisie; op het feest, waar met vrienden het nieuwe jaar wordt ingeluid; of op een nieuwjaarsbijeenkomst.

Het gemeentebestuur hecht aan de traditie van het elkaar nieuwjaar wensen. Vandaar dat er ook in 2020 een nieuwjaarsbijeenkomst zal worden gehouden. En wel op de eerste werkdag na de kerstvakantie, maandag 6 januari 2020 van 16.30 tot 18.30 uur in de hal van het stadhuis.

Burgemeester en wethouders hopen dat veel Oosterhouters de weg weten te vinden naar de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.