Uitbreiding Marcoen
Zoals u wellicht ook heeft vernomen wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van basisschool de Marcoen. De uitbreiding is noodzakelijk vanwege een flinke groei van het aantal leerlingen. Aan de zijde van de Pastoor den Rondenstraat worden vier extra leslokalen en een leerplein gerealiseerd in de vorm van modulaire units. Door op deze manier te bouwen kan in een korte periode de uitbreiding gerealiseerd worden.
Naar verwachting zal deze uitbreiding na de herfstvakantie 2021 in gebruik genomen kunnen worden. De school heeft echter vanaf begin van dit schooljaar dringende behoefte aan extra klaslokalen. Daarom is in goed overleg met de brandweer besloten om tijdelijk gebruik te maken van de brandweerkazerne voor het onderbrengen van twee groepen leerlingen van de basisschool. In totaal gaat het om circa 40 leerlingen.

Periode van tijdelijk gebruik
Vanaf maandag 6 september a.s. wordt de brandweerkazerne voor een periode van circa twee maanden in gebruik genomen. De leerlingen krijgen les in de instructieruimte van de kazerne. De ruimte is door middel van een schuifwand in twee klaslokalen te verdelen, zodat er voldoende ruimte is om in alle rust les te kunnen geven.
De school kent een continu rooster. Dit houdt in dat de kinderen van 8.30u tot 14.00u les krijgen en dus niet tussen de middag naar huis gaan. Tussen 8.20u en 8.30u en tussen 14.00u-14.10u zal er sprake zijn van brengen en halen van de kinderen. De directie van de Marcoen heeft de ouders verzocht om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets te komen. Indien men toch met de auto komt is men verzocht de auto te parkeren bij Dorst Zorg / en langs de Geerstraat en niet de doodlopende straat in te rijden.
Voor het buitenspelen in de pauzes wordt gebruik gemaakt van een deel van de parkeerplaats van de Roskam. Dit terrein ligt tussen het cachot en de kazerne.

De geschiedenis herhaalt zich
Een bijzondere situatie doet zich nu tijdelijk voor. De brandweerkazerne heeft immers in het verleden al verschillende functies gehad. Het gebouw is echter oorspronkelijk gebouwd ten behoeve van de basisschool. De ouderen uit Dorst zullen zich die tijd in het schoolgebouw nog goed herinneren. Door de vernieuwbouw in 2015 van de brandweerkazerne, waarbij ook het gedeelte van het voormalig jongerencentrum Kaszah er bij is betrokken is de instructieruimte van de brandweer op dit moment uitstekend geschikt voor het geven van onderwijs in de komende maanden. De brandweer blijft overigens in geval van uitrukken gewoon gebruik maken van post. De voertuigen blijven dan ook op deze kazerne.

Contactpersoon
Mocht u tijdens het tijdelijk gebruik door de basisschool opmerkingen of suggesties hebben voor de Marcoen of de gemeente dan kunt u contact opnemen met de volgende contactpersonen.
Ludwig van Gestel, Delta onderwijs via tel. 06 3486 5691 of
e-mail: ludwig.vangestel@delta-onderwijs.nl
Raymond Mentink, gemeente Oosterhout via tel. 140162 of e-mail: marcoen@oosterhout.nl