Aan alle bewoners van de Ribesstraat, Lijsterbesstraat, Pastoor den Rondenstraat 10 en 12, Dennenlaan 62 t/m 66,81 t/m 89, Galubastraat 21, 34 t/m 40 en Molikstraat 1, 2 t/m 10

In maart 2021 bent u op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden aan het groen in de Ribesstraat en Lijsterbesstraat. Er wordt een drainagestelsel aangebracht, omdat door de hoge grondwaterstand de beplantingen steeds afsterven. De beplantingen en bomen in de Ribesstraat en de beplantingen in de Lijsterbesstraat worden bij de werkzaamheden vervangen. Bijgevoegd de tekening met daarop het ontwerp.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden worden door Graauwmans aannemingsbedrijf uit Bavel uitgevoerd. De planning van de werkzaamheden is als volgt:

· Week 41 (11 okt – 15 okt): Aanleg drainage Galubastraat – Dennenlaan;

· Week 42 (18 okt – 22 okt): Verwijderen groen geheel projectgebied en aanleg drainage Lijsterbesstraat;

· Week 43 (25 okt – 29 okt): Aanleg drainage Ribesstraat oneven zijde;

· Week 44 (1 nov – 5 nov): Aanleg drainage Ribesstraat even zijde;

· Week 45 (8 nov – 12 nov: Herstel straatwerk.

· Week 46 en 47 (15 nov – 26 nov): Aanplant groen

Meer informatie

Heeft u vragen over deze bewonersbrief of over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer H. Schoenmakers, gemeentelijke toezichthouder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via het e-mailadres h.schoenmakers@oosterhout.nl.