Aannemer Heijmans gaat maandag 25 november aanstaande van start met de renovatiewerkzaamheden aan de Seterseweg. Afhankelijk van de weeromstandigheden zijn naar verwachting de werkzaamheden 10 december klaar. Het wegdek van de Seterseweg is in een zodanige slechte staat dat de huidige deklaag wordt weg gefreesd, de gaten worden hersteld en er wordt een nieuwe deklaag aangebracht. Behalve het herstellen van het asfalt worden er ook drie 60 km/uur drempels aangebracht. Één drempel tussen de Eekhoorn en de Setersedwarsweg, één plateau bij de kruising Seterseweg en de Setersedwarsweg en een drempel tussen de Setersedwarsweg en de Ketenbaan.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven.

Tijdens de werkzaamheden gaat u overlast ondervinden. De aannemer probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Sommige gedeelten van de Seterseweg zijn op momenten slecht of niet bereikbaar. De aannemer zal doormiddel van bebording en/of verkeersregelaars het verkeer omleiden.

Globaal is de planning als volgt:

Maandag 25 november:

Frezen van het wegdek tussen de Setersedwarsweg en de camping Eekhoorn. Voor de ontsluiting van de Eekhoorn dient dan gebruik te worden gemaakt van het zandpad de Lange Dreef.

Dinsdag 26 november:

Frezen van het deel tussen de Setersedwarsweg en de Ketenbaan. De woningen en percelen in het deel tussen de Setersedwarsweg en de Eekhoorn zijn dan bereikbaar via de Lange Dreef en vanuit de Ketenbaan via de Setersedwarsweg.

Woensdag 27 november tot woensdag 4 december:

Herstellen van bermen en gaten in de Seterseweg. Tijdens deze werkzaamheden kan er (beperkt) gereden worden over de gefreesde weg.

Woensdag 4 december:

Aanbrengen drie drempels. Hierbij wordt er gewerkt vanaf de Eekhoorn richting de Ketenbaan.

Donderdag 5 december:

Aanbrengen nieuwe deklaag. Ook hier wordt er gewerkt van de Eekhoorn richting de Ketenbaan.

Vrijdag 6 december t/m dinsdag 10 december:

Afwerken bermen en aanbrengen markering op de drempels.

Contact uitvoeringsfase

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. R. Loonen, bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 14 0162 of via email r.loonen@oosterhout.nl