Sint Marcoen 100 jaar jong

Sint Marcoen 100 jaar jong

Momenteel bevindt Dorst zich, als kerkdorp van Oosterhout, in een ‘pastoraal vacuüm’. 4 maart ging Anton Kamp voor de laatste keer voor in zijn functie als pastoor van de Catharina parochie tijdens de  eucharistieviering in de St. Jans-basiliek. Wie de opvolger van Kamps wordt, is niet bekend (gemaakt). Wel of geen pastoor, op de eerste zondag van mei, traditioneel Meikes Dorst, is een feest gepland.

De 100ste verjaardag van de Sint Marcoenkerk gaat in ons dorp luisterrijk gevierd worden. Marcoen, de heilige Marculphus, groeit op in het Normandië van de zesde eeuw en is in ons land nauwelijks bekend. Er zijn enkele plaatsen in Limburg waar er sprake is enige Marcoen devotie. In de kapel van Sint Eligius en Sint Marcoen van de Sint Servaesbasiliek van Maastricht zijn muurschilderingen van de heilige afgebeeld.

De Sint Martinuskerk van Welten (gem. Heerlen) toont een beeld van Marculphus als bisschop, net zoals de Sint Landricuskerk te Echt. Schinveld kent al vanaf 1870 een devotie voor Sint Marcoen en Hunsel (gem. Ell) was een bekende bedevaartplaats van St. Marcoen. Buiten Limburg is Dorst de enige plaats waar Marcoen vereerd wordt en de enige plaats in Nederland waar een kerk naar hem vernoemd is.

Marcoen is bekend vanwege zijn ontmoeting in de 6e eeuw met de Merovigische koning der Franken Childebert I, zoon van Clovis, de eerste christenkoning der Franken. Volgens de legende kwam die ontmoeting tot stand door bemiddeling van een engel. Dankzij steun van de koning kon Marcoen meerdere kloosters stichten.

Uit dank voor die steun, zou Marcoen aan alle Franse koningen de gave van het genezen hebben geschonken. Met name het genezen van een klierziekte aan de hals, Koningszeer genaamd. In de volksmond was deze aandoening bekend als ‘kropzweer’. De officiële medische term is scrufulose, een ontsteking van de lymfeklier in de hals die verband houdt met tuberculose.

Omdat de katholieke gemeenschap van Dorst een relikwie van Marcoen kreeg toegewezen door de kerk, ontstond er al vroeg een populaire bedevaart naar Dorst op de sterfdag van de heilige, de 1ste mei:
Meikes Dorst. De heilige Marcoen wordt aangeroepen voor herstel van struma, huidzweren, eczeem maar ook voor blindheid en doofheid.

Zondag 6 mei, om 10.00 uur (niet om 11.00 uur!) celebreert monseigneur Liesen een plechtige eucharistieviering, vocaal ondersteund door het dames- en herenkoor St. Marcoen. Daarbij geeft ook fanfare St. Joris acte de présence in de fraai met bloemen gedecoreerde kerk.

Na de viering vindt er een openbare processie plaats naar de Vredeskapel, waar in samenwerking met St. Joris een muzikale groet gebracht wordt aan Maria. Hierna is in de pastorietuin de gelegenheid voor een gezellig samenzijn. Onder het genot van een kop koffie en een broodje kunt u kennis maken met de nieuwe bisschop. Aan hem wordt dan het eerste exemplaar van het jubileumboek Het 100-jarig bestaan van St. Marcoen in Dorst aangeboden door Piet van Beek. In het boek worden een aantal nieuwe – historische – feiten onthult.

De huiskamer van de pastorie zal een aantal processie attributen uit de hoogtijdagen van Meikes Dorst tentoonstellen. Processiekruizen, kandelaars, vaandels en misboeken zijn daartoe tijdelijk afgestaan door stads- en regiomuseum Het Markiezenhof uit Bergen op Zoom. Zie voor meer info pagina 14 en de evenementenkalender.

Redactie Kerk & Samenleving